Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=2475

Dwie wystawy pracowni grafiki warsztatowej prof. A. Kaliny

Wystawa w Galerii Zajezdnia w Lublinie: 25 kwietnia – 7 maja 2014 roku.

Od trzech lat na Wydziale Artystycznym UMCS w Galerii Zajezdnia odbywa się cyklicznie „Miesiąc Grafiki …”. Wówczas prezentujemy prace wykładowców i studentów, ważne, twórcze, otwierające graficzne oczy. Dotąd gościliśmy Katedrę Grafiki Warsztatowej z wrocławskiej ASP, po niej była Katedra Grafiki Warsztatowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.  Teraz przyszedł czas na Miesiąc Grafiki Warszawskiej. W tym roku przedstawiamy Katedrę Grafiki Artystycznej ASP i Pracownię Grafiki Warsztatowej Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Całość zaprezentowana będzie w trzech odsłonach.
Serdecznie zapraszamy!
Kuratorzy: Anna Perłowska-Weiser, Andrzej Mosio

Udział biorą studenci, absolwenci i pedagodzy:
1.    Małgorzata Batsch
2.    Jakub Cieślik
3.    Maria Kamińska
4.    Joanna Knycz
5.    Bogna Kowalska
6.    Maria Napiórkowska
7.    Magdalena Nosek
8.    Michał Radziejewski
9.    Bartłomiej Rejdych
10.    Anika Różnowicz
11.    Kamil Salem
12.    Aleksandra Sobolewska
13.    Magdalena Sołowianiuk
14.    Martyna Zych
15.    Piotr Zych
16.    Klaudia Szymańska
17.    Jolanta Żelazo
18.    Łukasz Nejman
19.    Marcin Kubas
20.    Karolina Leśniewska
21.    Agata Lewińska
22.    Anna Jankowska
23.    Dawid Hoa Manh
24.    Olga Warabida
25.    Joanna Taracha
26.    Andrzej Kalina
27.    Wojciech Domagalski
28.    Piotr Żaczek


Wystawa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego: 2 – 30 maja 2014 roku.

Wystawa odbywa się w ramach współpracy PJWSTK i Wydziału Artystycznego Uniwersytetu w Ostrawie. W marcu na wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz w budynku głównym PJWSTK miała miejsce wystawa artystów – pedagogów z Ostrawy, odbyło się też spotkanie autorów wystawianych prac  ze studentami  PJWSTK, połączone z prezentacją multimedialną. W Ostrawie, obok wystawy pracowni grafiki warsztatowej odbędą się warsztaty graficzne dla studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego, prowadzone przez prof. Andrzeja Kalinę.
Ze strony czeskiej opiekę sprawuje dr Marek Sibinsky.

W wystawie udział biorą studenci, absolwenci i pedagodzy:
1.    Małgorzata Batsch
2.    Jakub Cieślik
3.    Maria Kamińska
4.    Bogna Kowalska
5.    Maria Napiórkowska
6.    Magdalena Nosek
7.    Michał Radziejewski
8.    Bartłomiej Rejdych
9.    Anika Różnowicz
10.    Magdalena Sołowianiuk
11.    Martyna Zych
12.    Piotr Zych
13.    Sabina Krasnopolska
14.    Magdalena Pilecka
15.    Alicja Derlak
16.    Agnieszka Szajewska
17.    Łukasz Nejman
18.    Jolanta Żelazo
19.    Joanna Taracha
20.    Andrzej Kalina
21.    Wojciech Domagalski
22.    Piotr Żaczek