Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=2442

Kongres Kultury Akademickiej

W dniach 20-22 marca 2014r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej. Celem kongresu jest diagnoza problemów, z którymi mierzy się szkolnictwo wyższe oraz wypracowanie propozycjei niezbędnych zmian i rozwiązań. Pomysłodawcą kongresu jest prof. dr hab. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady Programowej KKA. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kongresakademicki.pl