Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=2176

Dni Otwarte

Najbliższe Dni otwarte w 2014 roku:

11 czerwca - środa, godz. 16.00-19.00

13 września - sobota, godz. 10.00-14.00

 

Dni Otwarte dla kandydatów na studia to możliwość bliższego poznania PJWSTK, spotkania kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i przedstawicieli istotnych dla przyszłych studentów działów administracyjnych (np. Dział Rekrutacji, Dział Wymiany Zagranicznej, Biuro Karier). To okazja by porozmawiać  o zasadach studiowania, programach zajęć, specyfice kształcenia w PJWSTK. W czasie Dni Otwartych można zwiedzać Uczelnię – pracownie, laboratoria specjalistyczne (np. multimediów, robotyki, pracownie malarskie).

 

Kandydatów i kandydatki zainteresowanych kierunkami: INFORMATYKA, GRAFIKA, ZARZĄDZANIE oraz  KULTUROZNAWSTWO zapraszamy na Dzień Otwarty do PJWSTK na ulicy Koszykowej 86 w Warszawie.

Zainteresowanych kierunkiem ARCHITEKTURA WNĘTRZ zapraszamy na Dzień Otwarty do naszej siedziby na ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie.