Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=2096

Transfer z innych uczelni


PJWSTK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach.
Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJWSTK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:
- dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
- dostarczyć indeks;
- pobrać z Dziekanatu PJWSTK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
 
Ostateczną decyzję dot. transferu podejmuje Dziekan.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do osoby zajmującej się transferami:

Wydział Informatyki
mgr Elżbieta Mrówka – Matejewska
e-mail: emrowka@pjwstk.edu.pl

Wydział Kultury Japonii
Dziekan prof. Jerzy Wasilewski;
e-mail: sekretariatwkj@pjwstk.edu.pl
 
Wydział Sztuki Nowych Mediów - Architektura Wnętrz
prof. Piotr Perepłyś
e-mail: architektura@pjwstk.edu.pl

Dodatkowo kandydat może być poproszony o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi.

Wydział Sztuki Nowych Mediów - Grafika
studia stacjonarne
Prodziekan dr Jacek Rokosz
e-mail: jacek.rokosz@pjwstk.edu.pl
studia niestacjonarne
Prodziekan dr Włodzimierz Pastuszak
e-mail: wpastuszak@pjwstk.edu.pl

Dodatkowo kandydat może być poproszony o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi.

Wydział Zarządzania Informacją
Dziekan dr Małgorzata Cieciora
e-mail: malgorzata.cieciora@pjwstk.edu.pl