Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

http://www.pjwstk.edu.pl?strona=1599

Koła Naukowe

Zapraszamy na strony kół naukowych działających w PJWSTK:

 

Koło Naukowe ERROR 501  www.error501.pjwstk.edu.pl
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki, współuczestniczenie w pracach badawczych, udział w zawodach programistycznych, organizacja regionalnych i uczelnianych konkursów w programowaniu, zrzeszanie studentów zainteresowanych algorytmiką, organizacja spotkań i wykładów dotyczących algorytmiki.
Opieka naukowa: mgr. P. Rembelski

Koło naukowe 4MA DESIGN - www.facebook.com/4MAdesignn zostało założone w 2011roku. Celem działalności jest pogłębienie wiedzy dotyczącej współczesnego designu, technologii i sztuki. Jednak nie mniej ważne jest zdobywanie doświadczenia poprzez udział we wspólnych projektach, które pokazywane są na targach i wystawach. Jest to Koło młode, ale prężnie rozwijające się oraz osiągające sukcesy.
Opiekę naukową sprawują:
dr Karol Murlak
mgr Aleksandra Czerniawska
Kontakt:
4madesignn@gmail.com
www.facebook.com/4MAdesignn

 

Koło Inżynierii Kosmicznej SPACE http://space.pjwstk.edu.pl
Zadaniem Koła będzie opracowanie systemu naziemnego łączności z satelitami na orbitach wokołoziemskich. Koło utrzymuje kontakt z Europejską Agencją Badań Kosmicznych za pośrednictwem koordynatora regionalnego – Koło Naukowe z Politechniki Warszawskiej.
Opieka naukowa::  prof. Lech Polkowski;

Koło naukowe HCI (Human-Computer Interaction) http://hci.pjwstk.edu.pl
Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy członków z dziedziny Human – Computer Interation oraz rozwój ich umiejętności profesjonalnych w zakresie projektowania interfejsu użytkownika oraz doskonalenia użyteczności produktów informatycznych. W ramach działalności Koła organizowane będą regularne spotkania seminaryjne, wspomaganie dorocznej konferencji Kansei, organizowanie konkursów studenckich na projekt interfejsu użytkownika, udział w konferencjach, prowadzenie serwisu internetowego.
Opieka naukowa:: prof. Marcin Sikorski, prof. Krzysztof. Marasek, mgr Marcin Wichrowski;

Międzywydziałowe koło tradycyjnych gier japońskich

Celem Koła jest zapoznanie z zasadami tradycyjnych gier japonskich, rozwijanie umysłu poprzez granie w tradycyjne gry logiczno-strategiczne, poszerzanie wiedzy na temat kultury Japonii, prezentacja zdobytych umiejętności na pokazach organizowanych przez Uczelnię.  Koło bedzie zapraszać gości z Japonii, w celu nauki poszczególnych gier na najwyższym poziomie.
Opieka naukowa: mgr Ewa Mackiewicz;


Koła naukowego „Project Management” http://pm.pjwstk.edu.pl
Działalnośc Koła przwiduje organizację wykładów i warsztatów z udziałem przedstawicieli różnych firm i organizacji związanych z działalnością projektową, w szczególności w obszarze informatyki. Przewidywane jest także tworzenie projektów- zarówno wewnętrznych jak i powierzanych przez firmy zewnętrzne. Koło “Project Management” będzie promować PJWSTK oraz integrować środowisko studenckie zainteresowane tematyką zarządzania projektami.
Opieka naukowa: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz.

Koła Naukowe “Koło Zainteresowań Okołomuzycznych”
Działalność koła opiera się na poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu doświadczenia w tematyce tworzenia, obróbki oraz profdukcji utworów audio. Dodatkowo w ramach pracy Koła Naukowego, jego członkowie mają możliwośc poszerzania swojego warsztatu muzyczne, ponieważ efektami są autorskie nagrania wykonane przez jego członków. W ramach realizacji celów statutowych dodatkowo przewidywana jest współpraca Koła Naukowego przy innych projektach prowadzonych przez PJWSTK.
Opieka naukowa: mgr inż Krzysztof Szklanny; studenci: Michał Majewski i Piotr Ossowski


SIM
Celem działalności koła jest  poznawanie i doskonalenie umiejętności tworzenia aplikacji WEB za pomocą  narzędzi JBoss SEAM. Na cotygodniowych spotkaniach prezentowane są zasady tworzenia nowoczesnych aplikacji WEB, sposoby działania w środowisku SEAM oraz praktyczne podejścia do rozwiązywania problemów.  Uczestnicy spotkań (studenci PJWSTK a także eksperci zapraszani z zewnątrz) przedstawiają swoje doświadczenia w budowie aplikacji WEB i posługiwaniu się JBoss SEAM.  Akcentowane są przy tym praktyczne, wzięte z życia, aspekty tworzenia realnych aplikacji WEB.
Opieka naukowa: dr Krzysztof Barteczko, student Łukasz Balcerzak

SCALA

Koło ma na celu poznawanie nowego języka programowania Scala oraz praktyczne tworzenie zaawansowanych rozproszonych aplikacji za pomocą środków tego języka, w szczególności opartych na paradygmacie aktorów. Na spotkaniach omawiane są nowoczesne środki języka Scala, łączące zaawansowane koncepcje programowania obiektowego i funkcyjnego. Na bazie porównawczej analizy z innymi językami programowania (Java, C++, C#,  Ruby) uczestnicy poszerzają i doskonalą swój warsztat programowania.  Nacisk kładziony jest na te nowoczesne rozwiązania w języku Scala, które znacząco ułatwiają rozwiązywanie złożonych problemów tworzenia aplikacji rozproszonych. Spotkania odbywają się co tydzień.
Opieka naukowa: dr Krzysztof Barteczko, mgr Artur Stanek

 

grupa.NET http://dotnet.pjwstk.edu.pl/

 

ZASADY REJESTRACJI KÓŁ NAUKOWYCH


Dokumenty do dostarczenia
1.    Podanie o utworzenie koła naukowego zawierające:
- zadania koła i jego typ: międzywydziałowe, katedralne itd.;
- nazwę koła;
- nazwisko osoby kierującej kołem ze strony kadry i studentki/studenta odpowiedzialnego za jego działanie;
2.    Statut koła.
3.    Listę studentów, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w kole naukowym.
4.    Planowane działania i propozycję budżetu z wyszczególnieniem kolejnych działań.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Kałamajskiej          
( Biuro Promocji i Rekrutacji), która odpowiada za administrację działań kół naukowych.