PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Wysoka ocena dla Wydziału Informatyki PJWSTK

Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych otrzymał kategorię A. To jedna z najwyższych ocen przyznanych przez naukowców z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.
W dziedzinie nauk ścisłych i inżynierskich ocenianych było 216  jednostek uczelnianych. Tylko ok. 36 % z nich otrzymało kategorię A. Wydział Informatyki PJWSTK okazał się lepszy od kilkudziesięciu politechnicznych, akademickich i uniwersyteckich wydziałów techniczno-inżynierskich innych uczelni wyższych w kraju.
W tym roku ocena jednostek naukowych odbywała się według nowych zasad. Kryteria, które uwzględniał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego to osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej, w tym m.in. organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych, nagrody i wyróżnienia, zastosowanie wyników badań naukowych o dużym znaczeniu społecznym, itp.
Kategorie, które mogą otrzymać jednostki naukowe to: A+, A, B, C. Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Placówki, które posiadają kategorię A+ i A, mają szansę startować po dodatkowe środki finansowe w konkursie na otrzymanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj