PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Programowanie systemów ERP

Informacje ogólne

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz firma Syntea S.A. zapraszają na studia podyplomowe "Programowanie systemów ERP".

 

Celem studiów jest nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej systemów ERP, w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, niezbędne do zrozumienia miejsca systemów ERP w przedsiębiorstwie oraz sposobu ich wdrażania, jak również zagadnienia związane z instalacją, administracją i oprogramowywaniem systemów ERP na przykładzie systemu ERP Microsoft Dynamics AX.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie systemów ERP.
Idealni kandydaci to osoby zajmujący stanowiska techniczne, na których pracują obecnie z systemami ERP, będą pracować z nimi w najbliższej przyszłości, lub też planują ubiegać się o takie stanowisko.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Terminy naborów: od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Program przewiduje 184 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych oraz 6 godzin seminarium dyplomowego. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie PJWSTK oraz w laboratoriach firmy Syntea S.A.


Kierownikiem Studiów jest: dr inż Tomasz Pieciukiewicz
e-mail: tomasz.pieciukiewicz@pjwstk.edu.pl


Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz certyfikowani przez Microsoft trenerzy Microsoft Dynamics AX.

 

Opłaty:
1. Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
2. Czesne za semestr: 3 430 zł (możliwość opłaty w ratach)

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj