PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Fotografia (NOWOŚĆ!)

Informacje ogólne

PJWSTK od roku akademickiego 2013/2014 uruchamia nowe studia podyplomowe "Fotografia".

 

Celem studiów jest nabycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie fotografii. Program studiów łączy zagadnienia związane z fotografią artystyczną i użytkową. Poza fotografią studyjną i w świetle zastanym, poruszone są w nim również problemy podstaw sztuki filmowej, postprodukcji i projektowania fotograficznego.
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w dziedzinach związanych z fotografią. Wiedza nabyta podczas zajęć będzie przydatna w pracy z agencjami reklamowymi, wydawnictwami i studiami fotograficzno-filmowymi.

 

Terminy naborów: od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

 

Zasady rekrutacji

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Tryb realizacji:
Zaoczny (sobota-niedziela) - przewidziane jest łącznie 16 zjazdów (8 zjazdów w semestrze).


W pierwszym semestrze planowane są 192 godziny zajęć (56 godz. wykładów i 136 godz. ćwiczeń), zaś w drugim semestrze 160 godzin (64 godz. wykładów i 96 godz. ćwiczeń).

 

Kierownik Studiów: dr Tomasz Myjak, e-mail: tomasz@myjak.pl

 

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie

Opłaty:
Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
Czesne za semestr: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj