PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Wybory przedstawicieli pracowników PJWSTK do Senatu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-12 czerwca 2013 r. odbędą się wybory przedstawicieli pracowników PJWSTK do Senatu.
 
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Kandydaci będą wybierani w ramach trzech grup wyborczych:
 
1) czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 
2) dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
 
3) jeden przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami.
 
Kandydatury należy zgłaszać do 7 czerwca 2013 (piątek) do sekretariatu JM Rektora oraz sekretariatów Wydziałów Zamiejscowych w Gdańsku i Bytomiu.
 
W dniach wyborów w godz. 10:00-16:00, urny wyborcze oraz karty do głosowania
znajdować się będą w/w sekretariatach.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do głosowania oraz zgłaszania kandydatur.
 
Uczelniana Komisja Wyborcza.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj