PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Ogłoszenie o pracę przy projekcie badawczym PJWSTK ze Schneider Electric

PJWSTK zatrudni trzech nowych pracowników badawczych: jednego ze stopniem doktora, specjalizującego się w dziedzinach pokrewnych optymalizacji wielokryterialnej lub algorytmom genetycznym, oraz dwóch pracowników badawczych bez stopnia doktora. Pracownicy badawczy zatrudnieni w tym zespole będą otrzymywali atrakcyjne wynagrodzenie (ponad 6500 brutto dla osoby ze stopniem doktora, ponad 5000 brutto dla pozostałych osób).
Od kandydatów na pracowników badawczych:
1.    Pracownik ze stopniem doktora:
a.    Doktorat z dziedziny nauk technicznych, preferowane dziedziny: informatyka, matematyka, automatyka, telekomunikacja
b.    Umiejętność analizy problemów optymalizacji globalnej przy zastosowaniu nowoczesnych heurystyk
c.    Znajomość metod optymalizacji wielokryterialnej
d.    Umiejętność programowania algorytmów optymalizacyjnych
e.    Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
f.    Umiejętność stawiania celów badawczych
g.    Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
h.    Umiejętność zarządzania małym zespołem
2.    Pracownicy bez stopnia doktora:
a.    Dobra znajomość podstaw statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
b.    Dobra znajomość programowania
c.    Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
d.    Zdolność uczenia się oraz pracy zespołowej


Więcej informacji na stronie WWW: http://pj.edu.pl/optymalizacja

Rekrutacja odbędzie się dnia 28 czerwca

Kandydaci proszeni są o wysłanie CV oraz listu intencyjnego do dnia 21 czerwca na adres: informatyka-spoleczna@pjwstk.edu.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj