PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Japoński teatr nowoczesny po 1960 roku


Wydział Kultury Japonii PJWSTK, serdecznie zaprasza na wykład wybitnego teatrologa japońskiego Prof. Mitsuya Mōriego ( Uniwersytet Seijō, Tokio) zatytułowany „Japoński teatr nowoczesny po 1960 roku”

Termin: 21 maja (wtorek) Aula Główna, godz. 15.15, wykład w języku angielskim.

Streszczenie wykładu:
W latach 60. XX wieku, na całym świecie, intensywnie zaczął rozwijać się teatr awangardowy. W Japonii dekada ta przyniosła znaczące zmiany w pejzażu teatralnym. Artyści, reżyserzy, aktorzy i dramaturdzy powszechnie negowali istniejące koncepcje i dotychczasowe osiągnięcia w świecie widowisk. Kolejne dekady: lata 70., 80. i 90. także obfitowały w nowe zjawiska teatralne. Autor, posługując się materiałami audiowizualnymi, scharakteryzuje najważniejsze przemiany japońskiego teatru na przestrzeni ostatniego półwiecza.

Prof.  Mitsuya Mōri urodził się w Fukui, w Japonii, ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Tokijskim, na Wydziale Filozofii, po czym uzyskał stopień magistra, z zakresu teatrologii, w University of California, w Los Angeles. Doktoryzował się na Uniwersytecie Meiji w Tokio. W 1967 podjął podjął pracę w tokijskim Uniwersytecie Seijō. W 1970 został mianowany adiunktem a następnie, w roku 1983 profesorem tej uczelni. W latach 1995-1997 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersytetu  Seijō a w latach 1998-2000 był dziekanem Wydziału Sztuk i Literatury (Faculty of Arts and Literature). W latach 1996-2006 pełnił funkcję prezesa Japońskiego Towarzystwa Badań Teatrologicznych (Japanese Society for Theatre Research), od roku 1997 jest członkiem Norweskiej Akademii Nauk. Jest autorem szeregu publikacji, m.in. Scandinavian Theatre (1981), Ibsen's Realism (1984), Comparative Theatre of the East and the West (ed. 1994), Ibsen’s fin de siècle (1995), The Poetics of Theatre (2007) i Changing Aspects of Theatre Studies (ed. 2007). Mitsuya Mōri jest autorem przekładów na język japoński, oraz autorskich spektakli szeregu sztuk Henrika Ibsena i Augusta Strindberga. Jest także autorem i reżyserem dramatu tradycyjnego teatru nō, zatytułowanego Futari no Nōra (Podwójna Nora) napisanego w oparciu o sztukę Dom Lalki Ibsena. Spektakl został m.in. wystawiony w ramach International Ibsen Festival w Oslo, w 2006 roku.

Futari no Nora

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj