PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Wyjazd Stypendialny do Japonii w ramach Mizuta Scholarship

Oferta kierowana jest do studentek i studentów wszystkich wydziałów PJWSTK

Studenci PJWSTK mogą ubiegać się o wyjazd na roczne studia w ramach Mizuta Scholarship na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni:

  • Josai University (JU):

Faculty of Business Administration
Faculty of Contemporary Policy Studies

 

  • Josai International University (JIU):

Faculty of International Humanities
Faculty of Management & Information Sciences
Faculty of Media Studies
Faculty of Social and Environmental Studies
Faculty of Social Work Studies
Faculty of Tourism


Szczegóły www.josai.jp

Warunki studiów zagranicą
•    Większość zajęć  dydaktycznych prowadzona jest w języku japońskim.
•    Pobyt na stypendium rozpoczyna się od września 2013.
•    Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i za studia w uczelni partnerskiej, natomiast bez zmian uiszcza opłatę czesnego na PJWSTK.
•    Strona japońska pokrywa koszty biletu lotniczego stypendysty.
•     Uczelnia partnerska zapewnia darmowe zakwaterowanie w okresie trwania stypendium.
•    Strona japońska przyznaje stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania w Japonii w kwocie 50 000 jenów na miesiąc przez okres 1 roku.
•    Stypendium trwa 1 rok i nie może zostać przedłużone lub wznowione.
•    Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych lub ze względu na niewystarczające osiągnięcia akademickie na uczelni Josai.
•    Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
•    Stypendysta pokrywa koszty wyżywienia, koszty związane z użytkowaniem prądu, gazu i wody.
O udział w wyjeździe stypendialnym mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:
-    Realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na PJWSTK;
-    posiadają certyfikat JLPT;
-    posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
-    otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
-    przed wyjazdem podpiszą ustalony w porozumieniu obu uczelni Learning Agreement określający przedmioty, jakie muszą być zaliczone podczas pobytu w Japonii (JIU), aby pobyt na stypendium został uznany.
Złożone aplikacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Rekomendacyjną PJWSTK i wybrani kandydaci otrzymają rekomendację. Dokumenty rekomendowanych kandydatów zostaną przesłane do Josai International University w celu ich ostatecznej oceny i akceptacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :
1) Formularz aplikacyjny
2) Dwa listy rekomendacyjne
3) Esej
4) Wykaz ocen z uczelni macierzystej (OY)


Dokumenty należy składać w pok.16 (Biuro Wymiany Zagranicznej)
Kontakt: Małgorzata Bałdyga tel. 22 584 45 44, e-mail: intexchange@pjwstk.edu.pl

Formularz aplikacyjny do pobrania
Termin składania dokumentów:  15 marca 2013

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj