PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka

Postępowania habilitacyjne


dr Lech Banachowski

  • Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Lecha Banachowskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – przewodniczący komisji
dr hab. inż. Piotr Habela – sekretarz komisji
Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas – recenzent
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta – recenzent
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – recenzent
Prof. dr hab. Leonard Bolc – członek komisji
Prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk – członek komisji

 

  • Harmonogram przebiegu postępowania
Data Działanie Podmiot odpowiedzialny
2012-07-18 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dra Lecha Banachowskiego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
2012-09-19 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Informatyki Rada Wydziału Informatyki
2012-09-19 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Informatyki
2012-10-05 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
2013-01-29 Podjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu nadania dr. Lechowi Banachowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka Komisja Habilitacyjna
2013-01-30

Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki PJWSTK; podjęcie uchwały o nadaniu dr. Lechowi Banachowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

 

Rada Wydziału Informatyki

 

 

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj