PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Informatyka Społeczna – nowe studia doktoranckie

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych otwiera rekrutację na nowe studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej. Doktoranci przyjęci w 2013 roku nie będą ponosić kosztów czesnego. Dodatkowo mogą liczyć na atrakcyjny system stypendialny oraz płatne staże w firmach partnerskich współpracujących z uczelnią.


Pierwsza rekrutacja odbędzie się w dniach od 20 do 22 lutego 2013 roku. Drugi nabór zaplanowany jest na czerwiec 2013 roku. Łącznie w dwóch procesach rekrutacyjnych przyjętych zostanie maksymalnie 16 osób.


Dziesięciu najlepszym doktorantom przyznawane będą stypendia naukowe w wysokości 3500 PLN miesięcznie. Stypendia wypłacane będą do końca 2015 roku. Osoby przyjęte w pierwszej rekrutacji mają zatem szansę otrzymywać stypendium przez cały okres trwania studiów (6 semestrów), osoby przyjęte w rekrutacji czerwcowej, przez 5 semestrów. O przyznaniu stypendium decydować będzie końcowy wynik uzyskany podczas procesu rekrutacyjnego. Doktoranci będą mogli także uczestniczyć w płatnych stażach badawczych w firmach będących partnerami PJWSTK.


Studia dedykowane są m.in. absolwentom kierunku Informatyka oraz kierunków społecznych: Socjologia, Psychologia, Ekonomia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w dziedzinie eksploracji danych, analizy semantycznej, analizy sieci społecznych oraz prowadzenia badań społecznych i tworzenia nowych usług i platform internetowych. Umożliwi im to podjęcie pracy m.in. w firmach prowadzących działalność e-commerce w Internecie oraz firmach i instytucjach posiadających w swojej strukturze działy IT i badań internetowych.
Studia realizowane są w ramach projektu „Informatyk – wszechstronny specjalista – program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń strategii Europa 2020”, pozytywnie zaopiniowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych realizuje także studia doktoranckie na kierunkach Informatyka oraz Bioinformatyka. PJWSTK jako jedyna niepubliczna uczelnia techniczna w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. 
Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich z zakresu Informatyki Społecznej: http://www.pjwstk.edu.pl/?kat=264

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj