PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka Społeczna

Rekrutacja, Stypendia

 

Pierwsza rekrutacja na studia III stopnia Informatyka Społeczna została zakończono w lutym 2013.
Najbliższa rekrutacja nastąpi w dniach 25.06 (wtorek) - 28.06 (piątek) 2013 roku. Kolejne, uzupełniające rekrutacje będą prowadzone również w lutym 2014 roku i w czerwcu 2014 roku.


Łącznie zostanie przyjętych maksymalnie 16 osób.

 

Zasady rekrutacji, wymagane dokumenty

Od kandydatów oczekujemy motywacji i zdolności do prowadzenia badań naukowych, wiedzy z zakresu metod statystycznej analizy danych oraz programowania proceduralnego, oraz dobrej znajomości języka angielskiego. Mile widziani są absolwenci kierunków: Informatyki, Socjologii, Psychologii, Ekonomii, ale ukończenie tych kierunków nie jest warunkiem przyjęcia na studia.
Procedura rekrutacji będzie obejmowała:

 

1.    Prezentację w języku angielskim (Powerpoint lub Open Office) na jeden z wymienionych poniżej tematów:

- Design of scientific experiments using crowdsourcing
- Web content credibility: bias and subjectivity
- Evaluating and supporting the quality of open source developer teams

- ICT applications and techniques for improving the well-being and employability of elders
- Influence of the filter bubble on privacy, equal opportunity, and social agreement

 

Prezentacje trwają maksymalnie 15 minut.

 

Prezentacja będzie oceniana według następujących kryteriów:
Czas i dynamika 0-3 pkt.,
Znajomość angielskiego 0-10 pkt.,
Postawa i zrozumiałość 0-3 pkt.,
Struktura prezentacji 0-2 pkt.,
Oryginalność koncepcji 0-10 pkt.,
Analiza problemu 0-10 pkt.,
Analiza literatury 0-7 pkt.,
Interdyscyplinarność analizy 0-5 pkt.


2.    Test lub zadania praktyczne sprawdzające wiedzę z zakresu:
a.    Rachunek prawdopodobieństwa
b.    Statystyka
c.    Programowanie proceduralne

 

STYPENDIA


Dziesięciu najlepszym doktorantom przyznawane będą stypendia naukowe w wysokości 3500 PLN miesięcznie.

Stypendia wypłacane będą do końca 2015 roku. Osoby przyjęte w pierwszej rekrutacji mają zatem szansę otrzymywać stypendium przez cały okres trwania studiów (6 semestrów), osoby przyjęte w rekrutacji czerwcowej, przez 5 semestrów. O przyznaniu stypendium decydować będzie końcowy wynik uzyskany podczas procesu rekrutacyjnego. Doktoranci będą mogli także uczestniczyć w płatnych stażach badawczych w firmach będących partnerami PJWSTK.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać wszystkie osoby spełniające kryteria formalne, bez względu na ich status na rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj