PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Habilitacja dr Lecha Banachowskiego


Rada Wydziału Informatyki PJWSTK ma zaszczyt poinformować, że na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. panu dr. Lechowi Banachowskiemu z Katedry Baz Danych PJWSTK został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rozprawa habilitacyjna nosi tytuł Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie.
Z rozprawą można zapoznać się w bibliotece PJWSTK.


Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Lecha Banachowskiego:

1.    Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – przewodniczący komisji
2.    dr hab. inż. Piotr Habela
3.    Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
4.    Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
5.    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
6.    Prof. dr hab. Leonard Bolc
7.    Prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk

 

GRATULUJEMY!

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj