PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka Społeczna

Staże krajowe i zagraniczne

Na 1 roku studiów, doktoranci będą mieli możliwość uczestniczenia w stażu (Staż I) w firmie będącej partnerem w realizacji studiów. Staż I będzie trwał 5 miesięcy (czerwiec-październik).
Na 2 i po 3 roku studiów, studenci będą mogli odbyć dwa staże, każdy trwający 3 miesiące (staż II oraz staż III, razem 6 miesięcy), w tej samej lub innej firmie.
Ilość staży:
1.    7 miejsc na stażu I
2.    5 miejsc na stażu II
3.    7 miejsc na stażu III

Studenci będą mogli ubiegać się o staże w firmach, z którymi PJWSTK zawrze umowę dotyczącą staży badawczych. Aktualnie, PJWSTK realizuje projekty badawcze wspólnie z firmami:
•    Gemius
•    Allegro
•    NextWebMedia
•    One2Tribe
•    IRCenter
•    IBM
•    10Clouds

Staż zagraniczny:
Po II roku studiów, najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w stażach zagranicznych trwających 3 miesiące w ośrodkach zagranicznych współpracujących z PJWSTK. Dostępne są 2 staże zagraniczne po 3 miesiące

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj