PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka Społeczna

Program nauczania

Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności społecznych użytecznych w pracy twórczej:
1.    Samodzielność, zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
2.    Umiejętność organizacji własnej pracy i kariery
3.    Umiejętność zarządzania swoją wiedzą (samooceny jej zakresu i aktualności, uczenia się ustawicznego, oraz przekazywania wiedzy innym)
4.    Umiejętność oceny jakości informacji, w tym wiarygodności, innowacyjności
5.    Zdolność do eksperymentowania, optymizm i wytrwałość w obliczu niepowodzeń
6.    Ciekawość i wyobraźnia, zdolność znajdowania innowacyjnych rozwiązań oraz innowacyjnych potrzeb użytkowników (empatia)
7.    Umiejętności twórczego łączenia dostępnych rozwiązań technicznych, usług elektronicznych, w nowe produkty, usługi (generative thinking)
8.    Umiejętność wykorzystywania sieci społecznych
9.    Umiejętność współpracy w otwartych, wirtualnych zespołach
Aby osiągnąć te cele, program studiów używa nauczania projektowego. Studenci będą motywowani do realizacji samodzielnych projektów, przede wszystkim w celu szybkiego osiągnięcia wyników naukowych i publikacji, ale także w ramach przedmiotów monograficznych. Przedmioty te będą prowadzone na zasadzie „Project-based”, zaliczenia przez projekty, kładąc nacisk na umiejętności i kompetencje społeczne związane z kreatywnością i pracą zespołową. Na większości przedmiotów, studenci będą zobowiązani do wykonania zespołowego projektu (w zespołach co najmniej 3-osobowych) oraz do wykonania przeglądu literatury i prezentacji na wybrany przez wykładowcę temat. Tematy prezentacji będą dotyczyły aktualnych zagadnień badawczych z wybranej dziedziny.
Przedmioty monograficzne będą prowadzone za pomocą metody „blended learning”. Znaczna część (około połowy) materiału będzie udostępniana studentom w formie Internetowej do samodzielnej nauki. Całość udostępnianej wiedzy nie będzie wymagana do zaliczenia przedmiotu; studenci będą mogli wybrać, jaka wiedza jest im potrzebna do ich badań.
Przedmioty będą prowadzone w małych grupach i w formie interaktywnej, a nie wykładowej. Premiowana będzie aktywność studentów, zadawanie pytań, oraz praca własna (wykonywanie zadań dodatkowych, opracowań zagadnień wybranych przez prowadzącego).
Przedmioty monograficzne:
1.    „Analiza dużych zbiorów danych” (I semestr)
2.    „Zaawansowane symulacje społeczne” (I semestr)
3.    „Przetwarzanie języka naturalnego” (II  semestr)
4.    „Behawioralna teoria gier oraz projektowanie eksperymentów spełcznych” (II semestr)
5.    „Zaawansowane modele statystyczne i testowanie hipotez” (III semestr)
6.    „Rola technologii ICT we wspieraniu eko-innowacji społecznych” (III semestr)
7.    „Inżynieria wiedzy i ontologiczna” (III semestr)
8.    „Technologie ICT dla osób starszych i niepełnosprawnych” (IV semestr)
9.    „Marketing w Internecie/Ekonomia Internetu” (IV semestr)
Przedmioty dodatkowe, warsztaty i szkolenia:
10.    „Nauczanie łamigłówkowe” (Internetowo) (II semestr)
11.    Warsztaty z pracy grupowej (blokowo) (II semestr)
12.    Warsztaty wniosków grantów (blokowo) (III semestr)
13.    Warsztaty kreatywności (blokowo) (III semestr)
14.    Warsztaty zwinnych metod zarządzania projektami (blokowo) (IV semestr)
15.    Praktyczne szkolenia z przedsiębiorczości (dotyczące zakładania firmy start-up) (V semestr) (blokowo)
16.    Szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i proekologicznych rozwiązań w procesie produkcji (V semestr) (blokowo)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj