PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Informatyka

Kursy internetowe

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oferuje możliwość uczestniczenia w kursach internetowych osobom, które chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych metod i technologii informatycznych. Uczestnicy kursów mogą  brać udział w poszczególnych zajęciach prowadzonych na studiach internetowych inżynierskich i magisterskich bez konieczności zapisu na pełne studia. Uczestnicy kursów będą mogli wybrać sobie opiekuna naukowego, z którym będą się kontaktować i ustalać odpowiedni dla nich tok kursów oraz uczestniczyć konsultacjach. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin/zaliczenie, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
Egzamin/zaliczenie odbywa się na koniec semestru w trakcie sesji. Każdy z egzaminów trwa około 2 godzin lekcyjnych.


Rekrutacja:
Rekrutacja odbywa się w terminie od 3 stycznia do końca lutego 2013 roku.
Początek zajęć przez Internet - 1 marca 2013 roku.
Wymagane dokumenty:
- Podanie (do pobrania [tutaj]  - proszę je wydrukować i wypełnić)
Procedura kwalifikacyjna:
1. Złożenie podania (osobiste złożenie w Dziale Rekrutacji lub przesłanie na adres Uczelni - z zaznaczeniem na kopercie Dział Rekrutacji).
2. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na kursy. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje e-mailem.
3. Po dostarczeniu dowodu wymaganej opłaty osoba zostaje zarejestrowana na wybrane przedmioty.

Opłaty:
900 zł za każdy kurs w języku polskim
1050 zł za każdy kurs w języku angielskim

Kursy z zakresu studiów magisterskich:
Zaawansowane programowanie w Javie; Języki i środowiska programowania baz danych; E-learning w szkolnictwie i biznesie; Standardy w zakresie systemów rozproszonych; Systemy zarządzania bazami danych; Projektowanie i analiza usług sieciowych; Analiza danych; Hurtownie danych; Języki formalne i automaty; Zarządzanie projektem informatycznym; Internetowe aplikacje baz danych; Tworzenie bezpiecznego oprogramowania; Projektowanie sieci komputerowych; Administrowanie bazami danych; Konstrukcja obiektowych i rozproszonych baz danych; Niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność w systemach rozproszonych   

Informujemy, że niezbędnym warunkiem ukończenia poniższych kursów jest udział w trakcie 5-dniowej sesji na terenie uczelni (6 godzin dziennie):
- Administrowanie bazami danych
- Tworzenie bezpiecznego oprogramowania

Kontakt:
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
Infolinia rekrutacja tel.: (+48 22) 58 44 590
e-mail: studiainternetowe@pjwstk.edu.pl , rekrutacja@pjwstk.edu.pl
Konto, na które należy przekazywać opłaty:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj