PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Ogólnopolski Konkurs „Student – Wynalazca”


Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

Celem konkursu jest aktywizacja studentów na rzecz badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej, upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, a także promocja młodych wynalazców na forum krajowym i międzynarodowym.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku/wzoru użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Laureaci nagród głównych Konkursu wezmą udział w 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w Genewie w dniach 10 - 14 kwietnia 2013 r. Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie. Udział w tej prestiżowej wystawie będzie stanowił niepowtarzalną okazję do nawiązania ciekawych kontaktów, znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych oraz zdobycia medali i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury.

Uczestnicy wszystkich edycji Konkursu mają okazję promować rozwiązania oraz Uczelnię także m. in. poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej i spotkaniach brokerskich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich – Oferty Technologiczne oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 31 stycznia 2013 r. Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy  są dostępne na stronie www.wynalazca.tu.kielce.pl

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu pt. „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości studenckiej”, na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj