PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Uruchomienie projektu KAIZEN

„KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych”  to projekt optymalizacji jakości w procesach dydaktycznych i zarządzaniu uczelnią. Realizację programu, finansowanego ze środków UE, rozpoczęto w roku akademickim 2012/2013.
Celem programu jest podniesienie jakości kształcenia i poprawa efektywności PJWSTK. KAIZEN przyniesie zmiany w podstawowych obszarach zarządzania uczelnią. Jednym z pierwszych przedsięwzięć będzie rozbudowa systemu dziekanatowego  oraz portalu Biura Karier. Wkrótce powstanie też test badający psychologiczne kompetencje studentów w kontekście poprawy jakości kształcenia i oczekiwań rynku pracy.
KAIZEN jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zmian, związaną z dynamicznym rozwojem uczelni. Od 2004 roku w PJWSTK powstały trzy nowe wydziały, trzy ośrodki zamiejscowe, a w ostatnich trzech latach liczba studentów wzrosła o 20 %, zaś wykładowców o 48 %. Sukces Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych - która jest obecnie najlepszą niepubliczną uczelnią informatyczną w Polsce - ma swoje źródło w wywodzącej się z Japonii filozofii Kaizen. To koncepcja ciągłego doskonalenia i usprawniania przy zaangażowaniu wszystkich pracowników w budowę pozycji uczelni, sprawdzona w zarządzaniu najlepszymi uniwersytetami w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W myśl Kaizen ważne jest ciągłe poszukiwanie pomysłów, nieustanne doskonalenie wszystkich obszarów organizacji. W oparciu o tę ideę  powstał program „KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych”.
W zakresie jakości kształcenia i obsługi studenta będą wdrożone zmodyfikowane procedury oceny studenta, kadry akademickiej, przygotowywania i zatwierdzania kursów. W ramach tego działania będzie rozwijana platforma e-learningowa (EDUX) oraz  system dziekanatowy (GAKKO). Jego komponentem będzie m.in. repozytorium wszystkich materiałów dydaktycznych e-Portfolio, elektroniczny plan zajęć, system umożliwiający elektroniczne zarządzanie systemem przyznawania i wypłaty stypendiów. Docelowo, m.in. dzięki modułowi e-Podanie ma być wyeliminowany papierowy obieg dokumentów studenckich. Biuro Karier zostanie rozbudowane o moduł Absolwent - gromadzący i udostępniający informacje o studentach PJWSTK, a także moduł Pracodawca, który umożliwi ocenę studentów jako stażystów, praktykantów i pracowników przez zatrudniające firmy.
W ramach projektu usprawnione zostaną procesy wspierające (np. w obszarach kadry, księgowość) i zarządzania strategicznego oraz wprowadzony system zarządzania wiedzą. Uczelnia zostanie zmodernizowana pod względem informatycznym o nowe systemy informatyczne klasy ERP i DMS oraz sprzęt komputerowy.
„KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” realizowany jest od  1 października 2012 do 30 września  2014 roku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. czyli Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.  Wysokość dofinansowania 3 267 199 PLN
Więcej informacji na stronie internetowej projektu kaizen.pjwstk.edu.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj