PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Grant badawczy z programu Innotech na badanie wysokorozdzielczej akwizycji i animacji mimiki twarzy

PJWSTK w Bytomiu zrealizuje projekt finansowany z Narodowego centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Innotech" - W skład konsrcjum projektu "Nowe technologie wysokorozdzielczej akwizycji i animacji mimiki twarzy." wchodzą PAN Gliwice, firma The Farm 51 i
PJWSTK (Lider projektu).

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie trzech alternatywnych technologii akwizycji wysokorozdzielczej mimiki twarzy, które oceniane będą pod względem możliwości komercjalizacji przez członka konsorcjum
- firmę The Farm 51.
Badane będą:
a) technologia markerowa w wersji VICON,
b) technologia mieszana oparta na markerach i systemie wielokamerowym,
c) technologia wielokamerowa.
Każda z technologii jest zestawieniem wykonywanych algorytmów wymienionych w zadaniach projektu stąd realizacja projektu będzie polegać na selekcji, tworzeniu, implementacji i testowaniu tych algorytmów. Opracowane zostaną także algorytmy wielorozdzielczej reprezentacji siatki w schemacie liftingu dla potrzeb gier komputerowych.
Technologia stworzona w ramach projektu będzie mogła zostać również zastosowana w dowolnym problemie akwizycji siatki  powierzchni deformujących się w czasie (skóra, tekstylia).

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj