PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Badanie społeczne w ramach współpracy PJWSTK z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

PJWSTK rozpoczęło realizację projektu badań zleconych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), mający na celu uzupełnienie portalu NCBiR o funkcje i procesy społecznościowe (Web2.0). W ramach projektu, pracownicy naukowi Informatyki Społecznej zaprojektują funkcje społecznościowe dla portalu NCBiR. Zostaną także przeprowadzone badania wśród społeczności użytkowników NCBiR, mające na celu ocenę użyteczności proponowanych funkcji społecznościowych oraz motywacje do ich wykorzystania.

Społeczność użytkowników NCBiR to naukowcy, przedsiębiorcy, oraz pozostali odbiorcy zainteresowani badaniami naukowymi (w tym dziennikarze oraz osoby mające wpływ opiniotwórczy lub decyzyjny na finansowanie nauki w Polsce). Mechanizmy społecznościowe dla NCBiR powinny zostać specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia tej społeczności użytecznych informacji i usług, co ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności we współpracę z NCBiR oraz promocję badań naukowych. Istotne jest tu także umożliwienie nowych form współpracy, takich jak na przykład ocena projektów naukowych przez społeczność (jako wzór można podać projekt Peer-to-Patent z USA).

Wśród proponowanych funkcjonalności rozważane są metody rekomendacji partnerów do projektów wymagających współpracy pomiędzy nauką a biznesem, rekomendacje recenzentów wniosków badawczych lub prac badawczych, oraz wiele innych. Stworzenie kompleksowego mechanizmu społecznościowego NCBR będzie miało na celu poprawę działania procesów organizacyjnych Centrum oraz zwiększenie użyteczności portalu NCBiR dla społeczności naukowej oraz biznesowej.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj