PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Informatyka

Studia przez Internet

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia Internetowe PJWSTK są wersją studiów niestacjonarnych - zaocznych w PJWSTK. Studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) trwają 2 lata. Jest zapewnione łatwe przechodzenie między zwykłymi studiami zaocznymi i internetowymi PJWSTK w obie strony.

Nasze studia są realizowane z zastosowaniem metod kształcenia na odległość przy użyciu Internetu. Wykłady mają dwojaką postać:
a. tradycyjnych wykładów odbywających się w wybrane soboty i niedziele na terenie Uczelni;
b. multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z obrazkami, video i dźwiękami.
Ćwiczenia odbywają się częściowo przez Internet, częściowo na miejscu w uczelni. Ponadto są konsultacje, które są organizowane w gmachu Uczelni w czasie trwania semestru.

Profil absolwenta studiów internetowych jest taki sam jak studiów nieinternetowych z większym naciskiem położonym na technologie internetowe.
 

ZASADY STUDIOWANIA
1. Wykłady mają dwojaką postać:
a. tradycyjnych wykładów odbywających się w wybrane soboty i niedziele na terenie Uczelni;
b. multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z obrazkami, video i dźwiękami.
2. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość głównie za pomocą poczty elektronicznej a także za pomocą środków Internetowego Systemu Edukacyjnego PJWSTK o nazwie Edu takich jak: tablica ogłoszeń, biblioteka multimedialnych wykładów, listy dyskusyjne, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów, chat z tablicą elektroniczną. Zobacz prezentację systemu Edu: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/TutPS/guide.html
3. Jest też możliwość (nieobowiązkowa) brania udziału w konsultacjach w gmachu PJWSTK raz na miesiąc.
4. Na koniec semestru odbywają się sesje egzaminacyjne w gmachu PJWSTK.
5. Wykłady fakultatywne są realizowane w postaci sesji roboczych w gmachu PJWSTK. Materiały dydaktyczne do tych przedmiotów mają postać elektroniczną jak w przypadku innych przedmiotów.
6. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe; a częściowo bezpośrednio na egzaminie.

 ZASADY REKRUTACJI:

Kandydaci na studia zaoczne przez Internet przyjmowani są w kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: od 5 maja do połowy września 2014 roku oraz od stycznia do połowy lutego 2015 roku.
Zajęcia na studiach rozpoczynają się odpowiednio: w semestrze zimowym 1 października a w semestrze letnim 1 marca.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury podane są w dziale "Rekrutacja" - http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=2083


Program nauczania został opracowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu "Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJWSTK" http://www.pjwstk.edu.pl/efs/

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj