PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Nabór na stanowisko adiunkta w Katedrze Sieci Komputerowych


Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) jest uczelnią niepubliczną posiadającą prawa nadawania tytułu habilitacji w dyscyplinie informatyka oraz posiadającą pierwszą kategorię Rady Nauki. PJWSTK od wielu lat aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych, także jako koordynator i uczestnik projektów z Programów Ramowych UE.
PJWSTK ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Katedrze Sieci Komputerowych Wydziału Informatyki w Warszawie. Katedra Sieci Komputerowych współtworzy aktywne, interdyscyplinarne środowisko badawcze w dziedzinie Informatyki Społecznej, realizujące międzynarodowe projekty badawcze (współpraca z Singapurem, Szwajcarią, Włochami). Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie sieci komputerowych i programowania aplikacji Internetowych, sieci urządzeń mobilnych i programowania aplikacji na takie urządzenia, oraz ochrony informacji.
WYMOGI W STOSUNKU DO KANDYDATA:
1.    Posiadany tytuł naukowy doktora w dyscyplinie informatyka
2.    Czas od obrony doktoratu: najwyżej 5 lat
3.    Preferowane specjalności naukowe:
a.    sieci komputerowe i systemy rozproszone
b.    bezpieczeństwo lub ochrona informacji
c.    kryptografia, ochrona prywatności, anonimowość, rozproszona kontrola dostępu
d.    systemy wieloagentowe i symulacje
e.    inteligentne aplikacje Internetowe
f.    cloud computing, ubiquitous computing
KRYTERIA OCENY:
1.    Publikacje (szczególnie dorobek od doktoratu, uzależniony od czasu od doktoratu)
2.    Praktyczna znajomość technologii informacyjnych
3.    Plan prac naukowych na najbliższe 2 lata

Kandydatów prosimy o wysłanie CV w raz z listem motywacyjnym oraz listy publikacji na adres: adamw@pjwstk.edu.pl do dnia 31 maja 2012 roku.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj