PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia >> Biuro prasowe

Współpraca z biznesem


Uczelnia współpracuje z firmami z wielu branż, m.in. informatycznej, technologicznej, telekomunikacyjnej, finansowej, mediowej, itp.
- Współpraca z otoczeniem biznesowym przynosi korzyści naszym studentom. Mogą oni m.in. korzystać z atrakcyjnych ofert praktyk zawodowych i poznawać swoich przyszłych pracodawców – mówi dr Jerzy Paweł Nowacki, Rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.     
Współpraca obejmuje następujące obszary:
•    Współtworzenie programów nauczania. Przedstawiciele biznesu należą do Rady Programowej uczelni. Wspólnie z kierownictwem i dydaktykami PJWSTK opracowują i aktualizują programy nauczania dla wszystkich kierunków studiów.

•    Realizację programów dydaktycznych. Dzięki umowom zawieranym z renomowanymi firmami, studenci PJWSTK korzystają z najnowszego oprogramowania informatycznego i graficznego dostępnego na rynku. Firmy udostępniają im również swoje pracowanie i laboratoria. 

•    Rekrutację studentów i absolwentów. Pracodawcy za pośrednictwem działającego na uczelni Biura Karier składają oferty pracy dla studentów i absolwentów PJWSTK.

•    Organizację wydarzeń specjalnych. Partnerskie firmy biorą udział w targach pracy, seminariach, warsztatach organizowanych na terenie uczelni. Studenci mogą także uczestniczyć w specjalnych wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych praktyków z danych dziedzin kształcenia. 

•    Organizację staży i praktyk zawodowych. Uczelnia oferuje atrakcyjny system staży i praktyk zawodowych dla studentów wszystkich kierunków. Współpracuje w tym zakresie z kilkudziesięcioma znanymi na całych świecie firmami.


Więcej informacji: www.biurokarier.pjwstk.edu.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj