PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Seminarium Katedry SI - 11.01.2012

UWAGA!

SEMINARIUM ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE Z POWODU CHOROBY PRELEGENTA.

O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE

 

 

Temat: Metody  semantycznego wyszukiwania i odkrywania wiedzy w dużym repozytorium dokumentów naukowych

Prelegent: dr hab. Dominik Ślęzak, INFOBRIGHT, INC., WMIM UW

Termin: środa, 11 stycznia 2012, godz.19:00 sala 233

Zostaną omówione zostaną podstawowe składowe systemu SONCA (skrót od: Search based on ONtologies and Compound Analytics), którego celem jest gromadzenie i analityczne przetwarzanie dokumentów naukowych, a także produkowanie wysokiej jakości indeksów semantycznych umożliwiających wyszukiwanie w zgromadzonych zasobach informacji o interesujących użytkowników obiektach, takich jak artykuły, naukowcy, dziedziny badań i tym podobne. Składowe powstającego systemu obejmują między innymi hurtownię danych zawierającą dokumenty w formie relacyjnej, warstwę algorytmów znajdujących relacje pomiędzy badanymi obiektami, warstwę baz danych przechowujących gotowe indeksy semantyczne, a także interfejsy umożliwiające wykorzystanie tych indeksów przy realizacji kwerend.  Szczególny nacisk podczas prezentacji  zostanie położony  na potrzebę uczenia się doboru indeksów i sposobu ich wykorzystania dla kwerend formułowanych przez różne grupy użytkowników.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj