PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Wykład prof. Jana Kubasiewicza

17 listopada o godzinie 15.15 w Auli Głównej PJWSTK odbędzie się wykład profesora Jana Kubasiewicza – założyciela i dyrektora Instytutu Mediów Dynamicznych Massachusetts College of Art and Design w Bostonie, redaktora i współautora publikacji The Langaue of Dynamic Media i The Experience of Dynamic Media.


Profesor Kubasiewicz ukończył studia w Polsce, był wieloletnim asystentem profesora Krzysztofa Lenka, a od dwudziestu kilku lat samodzielnie prowadzi program projektowania grafiki dynamicznej. Będzie przebywał w Polsce z okazji otwarcia wystawy swoich prac w Łodzi.

W Polsce da gościnnie wykład otwarty dla studentów PJWSTK pt „O  komunikacji wizualnej w mediach dynamicznych”,

Przedmiotem prezentacji będą zagadnienia mediów dynamicznych, definiowanych jako interaktywne uczestnictwo użytkowników w wymianie tekstów, obrazów i dźwięków. W swoim wykładzie profesor Kubasiewicz odniesie się zarówno do aspektów praktyki zawodowej projektanta, jak i własnego, autorskiego modelu nauczania, który stworzył i realizuje w  Dynamic Media Institute w Bostonie.

Autor wykładu skupia się na kluczowych elementach mediów dynamicznych – zagadnieniach ruchu, czasu i interaktywności. Prezentacja będzie zawierać przykłady i analizy prac projektantów mediów dynamicznych, jak również projekty studyjne, opracowane w Dynamic Media Institute.

Jan Kubasiewicz jest profesorem Dynamic Media Institute przy Massachusetts College of Art and Design w Bostonie oraz ekspertem w zakresie wizualizacji danych i projektowania interfejsów użytkownika. Jego projekty wykorzystują przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi technologiami, muzea, galerie i uniwersytety. Profesor Kubasiewicz organizuje wystawy, warsztaty, seminaria i konferencje na temat komunikacji, projektowania i mediów. Ze swoimi wykładami gościł na wielu uczelniach Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj