PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Sztuka Nowych Mediów - Grafika

Rada Wydziału SNM

prof. M. Nowiński (Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów)
dr hab. W. Pastuszak (Prodziekan ds. st. niestacjonarnych Wydziału Sztuki Nowych Mediów)
dr J. Rokosz (Prodziekan ds. st. stacjonarnych Wydziału Sztuki Nowych Mediów)
prof. H. Chyliński
prof. D. Szczechura
prof. R. Banaszewski
prof. B. Krasulak
prof. P. Smolnicki
prof. P. Perepłyś
prof. P. Lech
prof. P. Nowak
dr hab. A. Wieczorkowska
dr hab. J. Knorowski
dr hab. K. Szymanowicz
dr hab. B. Szubińska-Rutkowska
dr hab. A. Klimczak
dr hab. J. Staszewski
dr hab. A. Kalina
dr hab. E. Satalecka
dr hab. R. Pietrzak
dr hab. J. Walendzik-Stefańska
dr T. Myjak
dr P. Nowiński
mgr P. Sieciński
K. Konarska
B. Wyszyński
K. Chilimoniuk
A. Lesiewicz 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj