PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia >> Wydawnictwo

Aktualności

Nasze NOWOŚCI:


  • Język japoński - podstawy gramatyki. UCZKI.
Ewa Krassowska-Mackiewicz

Uczki, które umożliwią łatwą i szybką naukę podstaw gramatyki japońskiej!

Prezentujemy Państwu nowatorski program do nauki języka japońskiego w formie uczków.
350 kart zawiera:
• odpowiednio dobrany materiał gramatyczny przedstawiony w zdaniach
• przykładowe konstrukcje gramatyczne i ćwiczenia
• przystępne objaśnienia gramatyczne
• specjalnie wybrane słownictwo dla uczących się na poziomie podstawowym, rozwinięte do zasobu słów wymaganym na egzaminie N5
Uczki składają się z:
• 29 działów gramatycznych
• działu dotyczącego zagadnień grzecznościowych
• działu prezentującego dwa systemy pisma japońskiego: hiraganę i katakanę
• tabel czasowników i przymiotników wymaganych na egzaminie JLPT poziom N5

Dodatkowo uczki zawierają: informacje kulturowe, japońskie zasady właściwego zachowania, przydatne zwroty grzecznościowe.


  • Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych
Ewa Stemposz, Andrzej Jodłowski, Alina Stasiecka

Publikacja została przygotowana z myślą o osobach interesujących się modelowaniem i/lub projektowaniem, a w szczególności dla tych, którzy zajmują się analizą wymagań na systemy informacyjne i aktualnie wykorzystują albo planują wykorzystywać w przyszłości popularny obiektowy graficzny język UML. Opracowanie to może być również użyteczne dla osób prowadzących działalność związaną z modelowaniem i/lub projektowaniem,w ramach innych dziedzin problemowych. Przez osoby interesujące się rozumiane są tu zarówno osoby uczące się, nauczające, jak i osoby podejmujące ten rodzaj aktywności w życiu zawodowym. Uogólniając, zaprezentowana w rozdziale pierwszym publikacji metodyka, zarówno jeśli chodzi o schemat struktury zasobów, jak i określenie sposobów postępowania w trakcie nauczania, może być wykorzystana w nauczaniu w innych dziedzinach niekoniecznie związanych z informatyką czy z symulowaniem środowiska, do nauczania tzw. umiejętności miękkich, za jakie można uznać modelowanie/projektowanie.


  • Podstawy hurtowni danych: Wykład i ćwiczenia w środowisku SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Michał Jankowski-Lorek

Hurtownie danych to zorientowane tematycznie, nieulotne, zróżnicowane czasowo i zintegrowane bazy danych, mające służyć wspomaganiu procesu podejmowania decyzji w firmie. Ze względu na ilość przechowywanych danych i odrębne dziedziny zastosowań, zagadnienia projektowania, utrzymywania i rozbudowy hurtowni danych są odmienne od tych stosowanych w transakcyjnych bazach danych. W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące hurtowni danych, w tym zagadnienia dotyczące projektowania, ekstrakcji, transformacji, ładowania i odświeżania danych oraz przetwarzania i optymalizacji zapytań. Pokazano proces tworzenia przykładowej hurtowni danych z jednoczesnym omówieniem grupy narzędzi Business Intelligence w środowisku Microsoft SQL Server 2008 R2, mianowicie Microsoft SQL Server Integration Services, Microsoft SQL Server Analysis Services oraz Microsoft SQL Server Reporting Services.***********************************************************

25 października w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii, odbyły się warsztaty składania chust furoshiki.

Prowadziła je Pani Ewa Krassowska-Mackiewicz, autorka książki: Japoński węzełek. Pakowanie prezentów i inne zastosowania chusty furoshiki.

  


***********************************************************Japoński węzełek. Pakowanie prezentów i inne zastosowania chusty furoshiki
Ewa Krassowska-Mackiewicz

Pierwszy na rynku polskim album prezentujący przykłady użycia japońskiej chusty furoshiki. Książka z instrukcjami wykonania atrakcyjnych wzorów wykorzystania chust  w celach użytkowych oraz estetycznych, np. pakowania prezentów, przenoszenia przedmiotów. 
Album zawiera blisko 900 zdjęć!
Przygotowany w jĘzyku polskim i angielskim.


ULOTKA PROMOCYJNA

 

Film promujący album: http://www.youtube.com/watch?v=LPAHIVtosEo


 

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj