PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012Dnia 3 października 2011r o godz. 14.00 w Auli Głównej PJWSTK odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

Pani Minister Shiraishi Kazuko – Ambasada Japonii w Polsce
Prof. Stanisław Moryto – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. Andrzej Eliasz - Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Dr hab. inż. Maciej Krawczak - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Prorektor ds. Nauki,  POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Dr hab. Paweł Nowak – prorektor Akademii Sztuk Pięknych
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński - Prorektor ds. Studenckich - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski, Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Stanisław Mocek, prof. Collegium Civitas  -  Prorektor ds. Dydaktycznych
Prof. Sławomir Majewski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sędzia Jerzy Stepień - Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelnia Łazarskiego
Dr inż. Mariusz Smolarkiewicz  - Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Prof. dr hab. Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr inż. Władysław Skarżyński – Kanclerz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Po powitaniu gości Rektor PJWSTK, dr. Jerzy Nowacki podsumował ubiegły rok akademicki, przedstawił sukcesy uczelni i nakreślił plany na najblizsze miesiące. Następnie głos zabrała Minister Shiraishi Kazuko, która życzyła naszym studentom i pracownikom sukcesów w roku akademickim 2011/2012. Wystąpiła też p. Paulina Chrupek, przewodnicząca samorządu studentów. Kolejną częścią była immatrykulacja studentów oraz doktorantów. Wręczono też dyplomy doktorskie osobom, które obroniły prace doktorskie w ubiegłym roku kademickim. Wykład inauguracyjny "Muzyka i multimedia" wygłosił prof. Stanisław Moryto.

 

inauguracja2011PJWSTK

 


 

 

Zobacz więcej zdjęć na Facebooku

 

Otrzymaliśmy listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego od:

- Jego Eminencji ks kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego

- Rektora Akademii Medycznej, prof. dr n. med. Marek Krawczyk

- Rektora Szkoły Głownej Handlowej, prof. dr hab. Adama Budnikowskiego

- Rektora Alfred Nobel Dniepropietrovsk University, prof. B.I. Kholoda

- Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, dr inż. Leszka Gadomskiego

- Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, prof. dr hab. inż.  Zdzisława Kowalczyka

- Marszałka Wojewódźtwa Mazowieckiego, p. Adama Struzika

- Dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, p. Jolanty Lipszyc

- Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryka Skarżyńskiego

- Prezydent PPKP Lewiatan, p. Henryki Bochniarz

 

Zachęcamy do zapoznania się z orędziem inauguracyjnym Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej:

 

 

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj