PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Zarządzanie procesami biznesowymi

Kadra

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz praktycy z zakresu zarządzania procesami w biznesie.

Dr Małgorzata Cieciora (Kierownik Studiów)
E-mail: Malgorzata.Cieciora@pjwstk.edu.pl

Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami" oraz „Zarządzanie procesami” w PJWSTK. Wykładowca na kursach polsko- i angielskojęzycznych z dziedziny ekonomii i zarządzania w PJWSTK. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (dr).

Dr inż. Mariusz Maciejczak
E-mail: mariusz.maciejczak@pjwstk.edu.pl

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Informacją PJWSTK oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Doktor nauk ekonomicznych SGGW. Jego zainteresowania naukowo-dydaktyczne obejmują szereg przedmiotów z dziedziny ekonomii i zarządzania, w tym Zarządzanie logistyką, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku UE oraz Zarządzanie jakością. Od 1996 roku współpracuje z firmami komercyjnymi jako m.in. konsultant, analityk i ekspert z dziedzin takich jak gospodarka rolno-żywnościowa w Polsce i Unii Europejskiej oraz audytor techniczny podmiotów certyfikujących w ramach norm EN-PN 14011:2000, ISO 9001:2000. Od 2010 jest członkiem grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej.

Mgr inż. Rafał Muniak
E-mail: rafalm@pjwstk.edu.pl

Asystent naukowy i specjalista ds. projektów europejskich w PJWSTK. Mgr inż. Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Prowadzi zajęcia z finansów, rachunkowości i przedsiębiorczości innowacyjnej na Wydziale Zarządzania Informacją, Wydziale Informatyki oraz w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości PJWSTK. Zajmuje się zarządzaniem projektami innowacyjnymi oraz pozyskiwaniem funduszy na projekty badawcze i infrastrukturalne.

Dr Małgorzata Rzeźnik
E-mail: Malgorzata.Rzeznik@pjwstk.edu.pl

Kierownik Studium Języków Obcych PJWSTK. Lektor języka angielskiego (specjalizacja: Business English), wykładowca komunikacji w biznesie, metodyk nauczania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Instytutu Anglistyki, dr Wydziału Neofilologii w dyscyplinie języko-znawstwo).

Mgr Mateusz Kowalik
E-mail: mateuszk@pjwstk.edu.pl
Doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca z dziedzin ekonomii oraz zarządzania na kursach polsko- i anglojęzycznych w PJWSTK oraz SWPS. Posiada doświadczenie w konsultingu w szczególności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie, oprócz pracy dydaktycznej, koordynator  PJWSTK w projekcie „Fabryka Innowacji” oraz doradca w projekcie „E-samodzielni”.

Dr inż. Tomasz Pieciukiewicz
E-mail: Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania PJWSTK. Wykładowca na kursach polsko- i angielskojęzycznych w PJWSTK. Od 1999 roku współpracuje z licznymi firmami komercyjnymi jako programista, projektant oraz konsultant. Absolwent PJWSTK (mgr inż. w 2002 roku, dr w 2010  roku). Jego zainteresowania zawodowe obejmują szereg dziedzin, takich jak zarządzanie projektami, obiektowe bazy danych i języki zapytań oraz technologie internetowe

Mgr inż. Agnieszka Rola-Jarzębowska
E-mail: agnieszkarola@pjwstk.edu.pl
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.  Studentka studiów doktoranckich w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW na kierunku ekonomia. Jej zainteresowania naukowo-dydaktyczne obejmują szereg przedmiotów z dziedziny zarządzania, m.in. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą. Pracownik dydaktyczny SGGW oraz PJWSTK.

Mgr inż. Katarzyna Stańczak
E-mail: kstanczak@pjwstk.edu.pl
Pracownik dydaktyczny PJWSTK. Absolwentka PJWSTK (specjalizacja: Inżynieria oprogramowania i baz danych) oraz SGH (specjalizacja: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne). Posiada doświadczenie w konsultingu w obszarze rynku telekomunikacyjnego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują dziedziny modelowania i reorganizacji procesów biznesowych, projektowania systemów informacyjnych oraz strategii regulacyjnej.

Mgr Andrzej Mielko
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zdobyte w firmach konsultingowych oraz w trakcie zajmowania stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych. W trakcie pracy był współtwórcą wielu projektów finansowych na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych (Szwecja, Chiny i Azja Centralna). Ma doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie CRM oraz SAP r/3, jak również praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania zespołem, przeprowadzania audytu, stosowania MSR oraz optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj