PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Porozumienie o współpracy z województwem Mazowieckim

9 maja 2011 Wojewoda Mazowiecki, p. Jacek Kozłowski oraz Rektor PJWSTK, dr Jerzy Nowacki podpisali porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technik komputerowych i współpracy naukowo-dydaktycznej. Porozumienie obejmuje między innymi tworzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych mających na celu zapewnienie realizacji „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”, w zakresie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w obszarach państwo, gospodarka i człowiek oraz usprawnienia administracji przy pomocy technik organizacyjnych, zarządczych i teleinformatyki oraz organizowanie wspólnych: projektów, konferencji, spotkań, narad, kursów i seminariów, pokazów dydaktycznych.

 

umowa wojewoda

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj