PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Studia I stopnia

Rekrutacja na wszystkie kierunki na rok akademicki 2014/2015 rozpocznie się 5 maja 2014 i będzie prowadzona do 25 września (lub wyczerpania miejsc lub ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej - jeśli obowiązuje).

 

Rekrutacja krok po kroku opisana jest na dole strony.

 

Zasady przyjęć na poszczególne kierunki:

Architektura Wnętrz - Wydział Sztuki Nowych Mediów
studia licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne
Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie "teczki" z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu historii sztuki i architektury.
Terminy oraz zagadnienia poruszane podczas rozmów kwalifikacyjnych podane są Tutaj.

Grafika - Wydział Sztuki Nowych Mediów
studia licencjackie - stacjonarne (posko i anglojęzyczne) i niestacjonarne

studia magisterskie jednolite - stacjonarne i niestacjonarne
Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu kultury, literatury, teatru, sztuki.
Terminy oraz zagadnienia poruszane podczas rozmów kwalifikacyjnych podane są Tutaj.

Informatyka - Wydział Informatyki
studia stacjonarne polskojęzyczne
Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym na 30% lub więcej (lub na ocenę min. 3 w przypadku „starej matury”) są przyjmowani do PJWSTK w kolejności zgłoszeń. To samo dotyczy laureatów Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

studia stacjonarne anglojęzyczne
Kandydat powinien:
- mieć zdaną maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie rozszerzonym na co najmniej 30% (lub na ocenę min. 4 w przypadku „starej matury”) albo być laureatem olimpiady z któregoś z w/w przedmiotów;
- posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne.
Przyjęcia odbywają się do wyczerpania miejsc.

studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

studia niestacjonarne przez Internet polsko i anglojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.


Kulturoznawstwo - Wydział Kultury Japonii
studia licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci, którzy na maturze (starej lub nowej) zdali język polski oraz język obcy nowożytny są przyjmowani bez egzaminu wstępnego w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Zarządzanie - Wydział Zarządzania Informacją
studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 

REKRUTACJA "KROK PO KROKU"


1.    Rejestracja on-line
Załóż konto na portalu: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/. Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta otrzymasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie.
Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

2.    Dostarczenie dokumentów
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJWSTK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.
Wymagane dokumenty:
- podpisane podanie o przyjęcie na studia (wypełniony druk otrzymasz w Dziale Rekrutacji); w przypadku wysyłania dokumentów wzór pobierzesz [tutaj];
- świadectwo maturalne - oryginał lub odpis. W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie w/w matury wraz z apostille oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- kserokopię dowodu osobistego (do poświadczenia za zgodność z oryginałem);
- 1 zdjęcie formatu dowodowego oraz zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line.
Kandydaci na wydział Sztuki Nowych Mediów (Grafika i Architektura Wnętrz) składają też dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (75 zł, wpłata wyłącznie na konto uczelni)

UWAGA: cudzoziemcy dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną min. 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:
•    Zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
•    Proszę umieszczać tylko zdjęcia w formacie dowodowym
•    Zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
•    Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
•    Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielności 700x900 (szer. x wys.)
•    Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
Zdjęcie należy wgrać w panelu rejestracji on-line.

 

Godziny pracy biura rekrutacji:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00

Sala nr A1, Antresola nad III piętrem.

 

Tel: +48 22 58 44 590
e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

3.    Kwalifikacja na studia
W ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia. Jeśli zdajesz na wydział Sztuki Nowych Mediów (Grafika i Architektura Wnętrz), musisz też pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną, o jej wyniku dowiesz się najpóźniej dzień po rozmowie.

4.    Kontrakt i wpisowe.
Od dnia decyzji Komisji masz dwa tygodnie na wpłacenie wpisowego oraz podpisanie kontraktu z Uczelnią, czyli umowy określającej zobowiązania PJWSTK i Twoje. Na podpisanie kontraktu przynieś ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego lub prześlij nam je mailem. Jeśli nie możesz podpisać kontaktu osobiście, skontaktuj się z nami: rekrutacja@pjwstk.edu.pl - wyślemy kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. Poinformuj nas o chęci podpisania tego typu kontraktu z wyprzedzeniem.
O opłatach i zniżkach przeczytaj tutaj: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1604

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka
numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

 

Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na własnym profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pjwstk.edu.pl/

 

Zasady rekrutacji studentów w PJWSTK na rok akademicki 2013/2014, przyjęte przez Senat uczelni

 

Informator 2013/2014

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj