PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Album prof. Nowińskiego

PJWSTK z ASP wydało album dotyczący dorobku artystycznego prof. Mariana Nowińskiego, Dziekana wydziału Sztuki Nowych Mediów PJWSTK. O albumie napisał dr Władysław Serwatowski


Amor librorum nos unit = Miłość do książek nas łączy.


Wagą przypomina dysk olimpijski. Jej pełne wymiary to 305 mm x 248 mm x 26 mm . Dotyka wnikliwie sfery intymnej, bada indywidualne dzieje obejmujące historię 37 lat. Skupia uwagę, zaciekawia, zdumiewa, informuje a nawet hipnotyzuje kompozycją i barwą. Intryguje i porusza piękną frazą, narracją literacką i wizualną. Może być zrozumiała dla 350 milionów osób anglojęzycznych, 300 milionów francuskojęzycznych i 50 milionów osób posługujących się językiem polskim. Na 256 stronach ukazuje dorobek artystyczny połączony trzema kategoriami twórczymi – plakatem – rysunkiem - kolorem. Niesie pogląd dotyczący Bohatera - rozpięty między mitem a snem. Snem odległym od odpoczynku i relaksu, ale snem także jako zjawisko twórcze realizujące się w petryfikowanych marzeniach. Księga nasycona językiem naukowym - kwitnie. Jej perspektywa artystyczna jest osadzona na doświadczeniach hiszpańskich z Don Kichotem jako zjawisku sprawczym. To, co rozpoczyna się od nieboskłonu -  dociera przez maestrie kompozycji - znacznie dalej. Do nowej syntezy, wyrażonej w ekspresji lapidarnej jednego znaku. Doświadczamy tajemnicy, ale jakby po nici Ariadny docieramy do ujrzenia nowego i głębokiego sensu. Poznanie sensu przemienia się w epifanię kolekcjonera, który współuczestniczy w twórczym rytuale laudacji dzieła. Jeżeli szukając wzruszenia doświadczymy artystycznej przemiany oznacza to, że groteska i absurd dysponują niezwykłym temperamentem i siłą transformującą.
W dziele dotyczącym twórczego życia profesora Mariana Nowińskiego porusza dedykacja. Ten wpis ma unikalna melodię, siłę prawdy, emocji twórczych, uczucia i inwokacji „Teresie, która była moją inspiracją i natchnieniem”. 
W Warszawie są dwie uczelnie, plasowane w rankingach ogólnopolskich na czołowych miejscach wśród szkół wyższych. Autorytet rankingów wynika z diagnoz i pozycji Polskiej Akademii Nauk i wysokonakładowych tytułów prasowych „Polityki”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost”. Uczelnie - to Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Łączy je od kilku lat profesor Marian Nowiński. Aktywny jako twórca, nauczyciel akademicki i dziekan otrzymał od macierzystych Uczelni album, książkę artystyczną, monografię swego dorobku twórczego. Profesor Nowiński wniósł do księgi imponującej rozmachem, kształtem i różnorodną perspektywą badawczą - całe swoje archiwum. Otrzymał dzieło, które pod redakcją  i z wkładem autorskim Tadeusza Walentowicza współtworzyli Abel Murcia, Mariusz Knorowski, Włodzimierz Orzeł, Lucjan Hanak, Maria Teresa Krawczyk, Piotr Szymor, Dorota Raciborska i Andrzej Stroka, który układ graficzny i typograficzny książki i CD ułożył. Dokonał wyboru i zamieścił wszystko co w księdze, o albumowym charakterze. o profesorze Marianie Nowińskim być powinno. Z kadrowaną fotografią na grzbiecie albumu do czytania i monografii do oglądania. Z dwoma znakami ISBN dla ASP i PJWSTK jako współedytorów 978-83-61558-41-5 i 976-83-89244-88-8.
Władysław Serwatowski   

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj