PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Konrad Sutarski - Mój Katyń

21 marca 2011 o godzinie 18.00 w Sali Senatu (337) odbędzie się wieczór autorski Konrada Sutarskiego “Mój Katyń”

Animatorem spotkania będzie Prof. A.M. Bernacki

Konrad Sutarski
Ur. 21 września 1934 r. w Poznaniu, a od 1965 r. żyjący na Węgrzech, w Budapeszcie (ma żonę Węgierkę) jest  inżynierem mechanikiem,  mechanizatorem rolnictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej (1958), doktorem technicznych nauk rolniczych (Budapeszt-Gödöllő, 1969). W latach tysiąc dziewięćset sześćdziesiątych-osiemdziesiątych był na Węgrzech jednym z czołowych konstruktorów maszyn rolniczych i wynalazców. Po zmianie ustroju, został polskim dyplomatą na Węgrzech, później twórcą telewizyjnych filmów dokumentalnych i artystycznych oraz politykiem mniejszościowym, trzykrotnym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech.
Jest m.in. inicjatorem założenia Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii i jego dyrektorem. Jako poeta debiutował w 1956 roku. Jest członkiem-współzałożycielem poznańskiej literackiej grupy „Wierzbak”, inicjatora i współorganizatora pierwszych w historii literatury polskiej festiwali poetyckich (1957-62). W dorobku pisarskim posiada ponad dwadzieścia pozycji książkowych, w tym trzy wybory swoich poezji (również w przekładach na język węgierski), jest także autorem szeregu książkowych przekładów z poezji węgierskiej na język polski, wśród nich czterech antologii. Wiersze jego znajdują się między innymi w antologii „Współcześni poeci polscy” (Warszawa, 1997). Za całokształt działalności literackiej i kulturalnej otrzymał na Węgrzech prestiżową nagrodę im. Gábora Bethlena, a w Polsce odznaczony został m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj