PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Zarządzanie zmianą – warsztaty dla studentów


Zapraszamy: 16 marca 2011r. godz. 17.00 Sala Senatu


„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana” – Peter Drucker.

Współczesny biznes zanurzony jest w zmianie - wszystko się ciągle zmienia – powstają nowe technologie, tworzą międzynarodowe sieci współpracy, zmieniają się modele pracy. Wydaje się, że jedyną pozytywną odpowiedzią człowieka jest… uczenie się. Nie chodzi tu o ułożone, sprawdzalne na egzaminie informacje, nawet nie o umiejętność posługiwania się nimi, chodzi o umiejętności, czy szerzej - kompetencje związane z organizowaniem i kreowaniem rzeczywistości. Kreatywność, twórczość, a z drugiej strony planowanie, intelektualne dopracowywanie celów i procedur przestaje być cechą potrzebną nielicznym.


Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich szukających odpowiedzi na pytania:

•    Jak przebiega proces zmian?
•    Jak radzić sobie z emocjami własnymi i innych w procesie zmian?
•    Jaka jest rola menedżera (projektu, działu) w procesie zmiany?
•    Dlaczego walka z oporem zazwyczaj tylko go wzmaga?
•    Co wzmacniać na poszczególnych etapach procesu transformacji?


Prowadzący – przedstawiciele firmy doradczej Optineo, która pomaga wdrażać udoskonalenia do działów sprzedaży:

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj