PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Seminarium Katedry Systemów Inteligentnych - 10.01

   
Najbliższe seminarium Katedry SI odbędzie się w poniedziałek 10 stycznia o godz. 15:15 w sali 230. Przewidujemy dwa wystąpienia:

Magdy Wójcik: Zaawansowany system rekomendacji dla księgarni internetowej
Przedmiotem prezentacji będzie objaśnienie tworzonego systemu  rekomendacyjnego dla księgarni internetowej specjalizującej się w dziedzinie literatury fantasy i science-fiction. W procesie budowy systemu zostanie przeprowadzone badanie statystyczne mające na celu  pozyskanie wiadomości dotyczących preferencji klientów sklepu. Pozyskana wiedza przedmiotowa posłuży do stworzenia algorytmu rekomendacji, wzbogaconego przez analizę opisów książek przy pomocy metody Q-gram.
Jarosława Rzeszótko: Eksploracja danych przestrzenno-czasowych. Przewidywanie natężenia ruchu drogowego z odczytów z GPS
Eksploracja danych na temat obiektów, które zmieniają swoje położenie w czasie, niesie ze sobą wiele trudności wynikających z semantyki danych przestrzenno-czasowych. Zarówno następstwo zdarzeń w czasie, jak i zmiana położenia w przestrzeni podlegają pewnym oczywistym z punktu widzenia intuicji prawom, których jednak istniejące techniki uczenia maszynowego albo zupełnie nie są w stanie uwzględnić, albo wymaga to dużego wysiłku, co zwiększa czas potrzebny na opracowanie rozwiązania dla danego zadania i obniża jego dokładność. Obiecujący kierunek badań, mający na celu zaadresowanie tych problemów, zostanie zaprezentowany na przykładzie zadania przewidywania natężenia ruchu drogowego na podstawie danych zbieranych z GPSów.
Zapraszam pracowników, dyplomantów i studentów
prof. dr Witold Kosiński, kierownik Katedry SI

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj