PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Seminarium Katedry Systemów Inteligentnych - 20.12

Najbliższe seminarium Katedry SI odbędzie się w poniedziałek 20 grudnia o godz. 15:15 w sali 230.

Temat: "Model samoadaptacyjnego algorytmu mrówkowego SA_DAS – c.d.", Prelegent: Paweł Rembelski

SA_DAS (Self Adaptive Discrete Ant System) jest rozbudowaną heurystyką inspirowaną naturalnymi procesami sterującymi zachowaniem społeczności rojowych, w tym przypadku koloni mrówek. Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań w metodach tego typu opiera się na lokalnej wymianie informacji pomiędzy wirtualnymi jednostkami obliczeniowymi (mrówkami) za pomocą tzw. mechanizmu modyfikacji śladu feromonowego. Rezultaty eksperymentalne dla tej grupy heurystyk w różnych dziedzinach problemów optymalizacyjnych pozwalają wnioskować o dużej uniwersalności omawianego podejścia.

Algorytm SA_DAS jest wynikiem kilkuetapowego rozwinięcia klasycznego system mrówkowego AS (Ant System) autorstwa M. Dorigo. Zaproponowana modyfikacja prowadzi do dyskretnego i skończonego modelu obliczeniowego opisującego kierunek ewolucji algorytmu SA_DAS w języku teorii procesów Markowa. Dodatkowo algorytm SA_DAS został wzbogacony o schemat samoadaptacji zewnętrznych parametrów sterujących.

Heurystyka SA_DAS ma własność punktowej asymptotycznej zbieżności, gdzie przez pojęcie punktu przestrzeni rozumiemy zbiór rozwiązań optymalnych.

Na spotkaniu prelegent zamierza kontynuować prezentację dotychczasowych rezultatów pracy jak i poddać dyskusji dalsze kierunki jej rozwoju.

Zapraszam pracowników, dyplomantów i studentów
prof. dr Witold Kosiński,
kierownik Katedry SI

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj