PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Hablitacja dr Adama Wierzbickiego

19 listopada 2010 prodziekan wydziału Informatyki PJWSTK, dr Adam Wierzbicki obronił rozprawę habilitacyjną "Trust and Fairness in Open, Distributed Systems (Zaufanie i sprawiedliwość w otwartych systemach rozproszonych)" w dyscyplinie informatyki, i otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, nadany przez Radę Naukową IBS PAN.

Prodziekan Wierzbicki otrzymał także prestizowy grant IBM - IBM Faculty Award. Więcej: http://www.ibm.com/developerworks/university/facultyawards/

 

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj