PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Kultura Japonii

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną w zakresie podstawowych form, zjawisk i mechanizmów kultury ze szczególnym uwzględnieniem społecznego kontekstu jej tworzenia i funkcjonowania. Jego wiedza specjalnościowa dotyczy przede wszystkim kultury Japonii, zwłaszcza w jej współczesnej postaci. Daje  mu to zarazem orientację w globalnych mechanizmach funkcjonowania nowoczesnej kultury, której nośnikiem są często media elektroniczne. Efektem zajęć warsztatowych jest biegłość w użytkowaniu komputera jako narzędzia pracy, także tej badawczej (zdobywanie informacji przez Internet). Dzięki lektoratom absolwent będzie dysponować znajomością języka japońskiego w stopniu umożliwiającym bezproblemową codzienną komunikację, w przypadku najlepszych możliwe jest jej stosowanie na poziomie zawodowym (także w pracy dla firm japońskich). Nie tylko pozna tajniki dalekiej kultury, umie pokonać dystans i barierę obcości, ale też jest wdrożony do osobistego praktykowania humanistyki i sztuki, na przykład w postaci własnego uczestnictwa w praktykach scenicznych. W sumie, potrafi stosować zdobytą wiedzę do poznawania i głębszego rozumienia rozmaitych obcych zjawisk kulturowych, do analizy najnowszych fenomenów w kulturze; dzięki praktycznej orientacji części zajęć jest przygotowany do podejmowania pracy zawodowej w sektorze kultury. Ma też kwalifikacje wymagane do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj