PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Metody informatyczne w badaniach społecznych

Zakres tematyczny

Opis przedmiotów:
1.    Metody badań społecznych
Celem zajęć jest podsumowanie i synteza metodologii nauk społecznych i współcześnie stosowanych metod i technik badawczych społeczeństwa informacyjnego. Zostaną przedstawione metodologie badawcze adekwatne do analizy zjawisk zachodzących we współczesnym społeczeństwie, ich korzyści i ograniczenia. Przedmiot ma na celu, z jednej strony, podsumowaniu metod i technik stosowanych w ramach współczesnych badań społecznych, a z drugiej strony, zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi stosowanymi w takich badaniach.
2.    Sieci społeczne
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami analizy sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis). Omawiana metodologia pozwala na badanie mikro i makro struktur relacji pomiędzy obiektami świata społecznego, takimi jak ludzie, organizacje, strony komputerowe i teksty. W trakcie naszych spotkań będziemy mówić o różnych modelach sieci społecznych, sposobach zbierania i analizowania danych sieciowych, korzystaniu z użytecznego oprogramowania, testowaniu występowania określonych struktur społecznych i hipotez statystycznych. Będziemy pracować na zbiorach danych pochodzących z badań społecznych przeprowadzonych w terenie, danych dot. światowego handlu, informacji zebranych z portali społecznościowych i struktur linków internetowych.
3.    Webmining
Pierwsza część kursu poświęcona będzie eksploracji danych (datamining), czyli metodom analizy wielkich baz danych powszechnie występujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach.  Druga część kursu zostanie z kolei poświęcona zastosowaniom tych metod do analizy danych internetowych, a także wprowadzi szereg technik zaprojektowanych specjalnie dla danych pochodzących z sieci WWW.  Kurs przygotuje studentów do rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych i marketingowych przy użyciu technologii data- i web-mining.
Druga część kursu rozpocznie się od tematyki: web usage mining, analizy interakcji użytkowników z firmową stroną WWW oraz structured information extraction, ekstrakcji zrozumiałych dla komputera informacji ze stron WWW.  Następnie omówione zostaną techniki link analysis (wykorzystania hiperłączy między stronami internetowymi, wpisami na blogach itp. do uzyskiwania wartościowych informacji).  Link analysis zostanie następnie zastosowana do rozwiązywania istotnych problemów takich jak information retrieval (wyszukiwanie istotnych informacji), znajdowanie liderów społecznych (social leaders),  użytkowników odgrywających kluczowe role w sieci społecznej,  a także do marketingu wirusowego. 
4.    Text mining/opinion mining
Przedmiot poświęcony jest technikom analizy tekstowej i ich zastosowaniu do problemów takich jak eksploracja opinii społecznych czyli ocena opinii użytkowników na podstawie wpisów na forach dyskusyjnych czy blogach. Techniki text mining obejmują zastosowania informatycznych narzędzi analizy języka naturalnego, na przykład w celu ocenia nastawienia emocjonalnego autora komentarza. W ramach przedmiotu studenci poznają możliwości współcześnie stosowanych technik text mining i opinion mining.
5.    Symulacje społeczne
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających samodzielnie konstruować eksperymenty symulacyjne i interpretować otrzymane wyniki. W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodologią projektowania i przeprowadzania symulacji komputerowych. Przedstawione zostaną także różne narzędzia używane do modelowania zjawisk społecznych takie jak automaty komórkowe, systemy wieloagentowe czy równania różnicowe. Studenci będą mieli okazję zapoznać się i w praktyce obserwować takie zjawiska jak emergencja czy samoorganizacja. Zasygnalizowane zostaną możliwości i problemy (ograniczenia) związane z modelowaniem interakcji agentów przy pomocy teorii gier. Przedstawione będą także narzędzia do modelowania zachowań pojedynczego agenta, m.in. sieci neuronowe, systemy regałowe i drzewa decyzyjne. Jako podsumowanie kursu zaprezentowane zostaną działające modele symulacyjne, które uznawane są za wzorcowe czy to ze względu na spójność metodologiczną, zastosowanie praktyczne czy też znaczenie wyników dla tej dziedziny nauki. Kurs będzie prowadzony przy wykorzystaniu platformy do symulacji wieloagentowych Repast Symhony.
6.    Warsztaty z modelowania
Przedmiot stanowi kontynuację przedmiotu "Symulacje społeczne". Studenci w ramach przedmiotu będą realizowali własny projekt symulacyjny, posługując się symulatorem Repast Symphony. Zostanie zaproponowana lista zjawisk społecznych do symulacji i analizy. Ocena z przedmiotu będzie określana na podstawie oceny projektu.
7.    Strategie e-marketingu
W ramach wykładu zostaną omówione strategie marketingowe, które mogą być stosowane do promocji działalności firmy w Internecie, takiej jak handel elektroniczny (e-commerce). Wykład obejmie także kampanie promocyjne stosowane współcześnie za pośrednictwem Internetu, takie jak na przykład kampania prezydenta USA Baracka Obamy. Słuchacze zdobędą wiedzę o planowaniu nowoczesnych kampanii marketingowych w Internecie.
8.    Reputacja i zaufanie w systemach elektronicznych
W ramach wykładu zostaną przedstawione mechanizmy zarządzania zaufaniem i reputacją, stosowane na przykład w aukcjach Internetowych i systemach reputacyjnych. Studenci poznają teoretyczne podstawy działania takich systemów oraz nauczą się, jak projektować systemy zarządzania zaufaniem na przykładzie nowej propozycji systemu reputacyjnego dla aukcji Internetowych.
9.    Ontologie, folksonomie i semantic web
Przedmiot przedstawi metody sieci semantycznych stanowiących następną generację budowy treści na WWW, oraz ich praktyczne zastosowania do kategoryzacji treści (folskonomie). Problematyk kategoryzacji treści ma wiele zastosowań i zostanie omówiona szerzej. Studenci poznają różne metody kategoryzacji treści, na przykład pod względem ich wiarygodności lub nastawienia emocjonalnego.


poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj