PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Seminarium przedhabilitacyjne - 6.12.2010

Komisja ds. Doktoratów i Habilitacji Rady Wydziału Informatyki serdecznie zaprasza na seminarium (przedhabilitacyjne) w poniedziałek 6 grudnia o godzinie 13.15 w Sali Senatu, na którym  dr inż. Danuta Zakrzewska z Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej  wygłosi prelekcje nt.:„ Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych”,


Gorąca zapraszamy kadrę PJWSTK i studentów

Prof. dr hab. Lech Polkowski
Przewodniczący Komisji


Plan prelekcji:

1. Personalizacja w systemach nauczania na odległość
2. Personalizowany system dla grup studentów o podobnych
    preferencjach
3. Modele studentów
4. Algorytmy analizy klastrowej do budowania grup studentów
    ● Dwufazowy algorytm hierarchiczny
    ● Porównanie ze znanymi metodami
5. Zastosowanie eksploracji częstych wzorców do modelowania grup
6. Eksperymentalna walidacja metod
7. Wielo-agentowy system rekomendujący grupy

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj