PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Konkurs na koncepcję graficzną portalu www.pjwstk.edu.pl

JM Rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

OGŁASZA KONKURS

na realizację koncepcji projektu graficznego strony głównej portalu internetowego www.pjwstk.edu.pl.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uczelni, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia.

Projekt graficzny strony internetowej musi zawierać logo PJWSTK  (widniejące na stronie www.pjwstk.edu.pl) oraz uwzględniać związki Uczelni z Japonią.

Projekty konkursowe należy dostarczyć nagrane na płycie CD w formacie otwartym PSD (płyta podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz danymi do kontaktu),  w kopercie z napisem „KONKURS”,  w terminie do 29.10. 2010 r. do godziny 14.00, do Działu Promocji PJWSTK - III piętro. Prace mogą być przekazywane również drogą mailową na adres promocja@pjwstk.edu.pl.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Jury w składzie: Barbara Nowacka, Sebastian Lis, Mariusz Maciejczyk, Piotr Sieciński, Radosław Siedliński oraz Marcin Wichrowski.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PJWSTK w dniu 4 listopada 2010 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda w wysokości 1000 zł netto oraz możliwość podpisania umowy na realizację oprawy graficznej portalu PJWSTK.
Jury  przyzna również dwa wyróżnienia – nagrodami będą gadżety PJWSTK.

Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, w przypadku dostarczenia prac nienadających się do wdrożenia.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj