PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Studia magisterskie na Wydziale Kultury Japonii

PJWSTK uruchamia w bieżącym roku akademickim studia magisterskie uzupełniające na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Kultury Japonii.

Kandydaci przyjmowani są bez rozmowy kwalifikacyjnej w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

1.       Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/

 

Osoby kontynuujące naukę w PJWSTK dostarczają tylko podanie, 2 zdjęcia oraz zaświadczenie z dziekanatu.


2.       Kandydaci spoza PJWSTK zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie na studia ;

·         trzy zdjęcia typu dowodowego;

·         dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (oryginał lub od­pis);

·         suplement (ewentualnie arkusz przebiegu studiów);

·         kserokopię dowodu osobistego.Rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamia procedurę kwalifikacji na studia.

3.       Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektro­niczną, na adres podany w rejestracji on-line.

4.       Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

5.       Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom, którzy podpiszą kontrakt w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed zakończeniem procesu rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje uaktywnienia konta studenckiego na serwerze ani wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) przed rozpoczęciem zajęć.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj