PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Innowacyjne specjalizacje na wydziale Informatyki

W latach 2010 - 2013, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany  w PJWSTK projekt "Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy" dedykowany studentom i absolwentom naszej Uczelni.

Dzięki projektowi zostaną uruchomione nowe innowacyjne specjalizacje dla studentów Wydziału Informatyki: "Zarządzanie projektami" oraz "Systemy wspomagania biznesu i administracji" dla studentów II stopnia a także "Hurtownie danych" dla studentów studiów internetowych I stopnia. Specjalizacje te są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Zaproponowane specjalizacje będą przygotowywane przy współpracy z przedstawicielami pracodawców bezpośrednio związanych z zakresem tematycznym nowych specjalizacji.
Dodatkowo w ramach Projektu będą realizowane:
·    zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków,
·    3 miesięczne staże i praktyki u pracodawców,
·    cykl szkoleń dla studentów i absolwentów w zakresie świadomego budowania przewagi na rynku pracy,
·    dyżury doradcy zawodowego,
·    kompleksowe badania potencjału stażystów
oraz
pierwsze targi pracy ICT na terenie Uczelni.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj