PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Informatyka Społeczna

Kadra dydaktyczna

Katarzyna Abramczuk, socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, asystentka w Zakładzie Przemian Społeczno-Gospodarczych Instytutu Studiów Politycznych PAN, współpracownik Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz grupy badawczej Adaptive Behavior and Cognition Instytutu Maxa Plancka w Berlinie. Przedmiotem jej zainteresowań są matematyczne modelowanie zjawisk społecznych, ewolucyjna teoria gier, mechanizmy wzajemności i zaufania oraz teoria podejmowania decyzji zarówno w jej wydaniu formalnym jak i od strony psychologii poznawczej.

Lech Banachowski

Wykształcenie i kariera zawodowa: 

1.    Studia matematyczne i informatyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskanie stopnia magistra w 1971 roku.

2.    1971-1998 Praca w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

3.    1975 Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

4.    1984-86 Praca na stanowisku profesora (associate professor) w Departamencie Computer Science, Uniwersytetu w Charlotte, USA.

5.    1995-96 praca na pół etatu w Departamencie Organizacji i Informatyki Ministerstwa Sprawiedliwości.

6.    Od 1994 roku współpraca z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w dziedzinie układania programu studiów i prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym od 1996 zatrudnienie na pełnym etacie na stanowisku adiunkta, od 1997 roku na stanowisku profesora, a od 2008 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

7.    1999-2000 konsultant firmy NC Virtual Systems S.A.

8.    2000-2001 stowarzyszony profesor Graduate Faculty w Uniwersytecie w Charlotte, USA.

9.    Staże zawodowe w:

o    1988, 1992 Uniwersytet w Charlotte, USA

o    1989 IASI CNR Rzym, Włochy

o    1992 Uniwersytet w Sheffield, UK

o    1993 Politechnika w Lyonie, Uniwersytety w Bordeaux i Pau, Francja

o    2000 Uniwersytet Saitama, Japonia. Tematyka badań i prowadzonych zajęć dydaktycznych:  Bazy danych, Metody kształcenia na odległość, Edukacja przez Internet, Analiza i projektowanie systemów informacyjnych, Organizacja prac projektowych, Metody obiektowe, Obiektowe bazy danych, Wstęp do programowania, Algorytmy i struktury danych, Metody programowania (dawniej również: Systemy doradcze, Logiczne bazy danych, Wstęp do matematyki, Teoria automatów i języków formalnych, Logika matematyczna, Teoria programowania, Kombinatoryka i teoria grafów, Języki programowania: Pascal, Fortran, Cobol).

Krzysztof Barteczko - Urodzony w 1957 r., ukończył w 1980 roku 5-letnie studia na wydziale cybernetyki ekonomicznej Moskiewskiego Instytutu Zarządzania im. S. Ordżonikidze, uzyskując tytuł magistra.  Doktorat uzyskał w 1989 r. w Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie. Pracuje w PJWSTK na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur na stanowisku adiunkta.  Zainteresowania zawodowe i naukowe: języki programowania, techniki i narzędzia tworzenia systemów informatycznych wspomagających działalność biznesową i procesy podejmowania decyzji, budowa i zastosowanie modeli matematyczno-ekonomicznych w podejmowaniu decyzji, analiza i projektowania polityk makroekonomicznych, analizy i prognozy makroekonomiczne.  Sfery informatyki, analiz i prognoz ekonomicznych oraz teorii i praktyki podejmowania decyzji łączy w swojej działalności naukowej, edukacyjnej i zawodowej. Jest: 

•    autorem lub współautorem ponad 50 publikacji z  w/w dziedzin (w tym 17 książek, wydanych w renomowanych wydawnictwach polskich), 

•    autorem szeregu wykładów z zakresu informatyki, języków programowania oraz narzędzi i technik modelowych wspomagających podejmowanie decyzji, prowadzonych w okresie ostatnich lat na takich uczelniach jak: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Menedżerska,

•    kierownikiem, autorem programu i współautorem wykładów specjalizacji  "Programowanie aplikacji biznesowych"  prowadzonej na studiach inżynierskich i magisterskich w PJWSTK, 

•    autorem lub współautorem kilkunastu zrealizowanych projektów, ważnych dla praktyki gospodarczej.

Tymoteusz Doligalski  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską pt. „Budowa portfela klientów z wykorzystaniem Internetu” obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2008 r. Wykłada na polskich i zagranicznych uczelniach. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, zarządzanie wartością klienta, e-commerce,  e-biznes. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie marketingu internetowego. Autor bloga o marketingu internetowym: doligalski.net.
Albert Hupa - Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Socjolog zajmujący się sieciami społecznymi i przetwarzaniem języka naturalnego. Jego główne zainteresowania są skoncentrowane wokół badań Internetu: m.in. semantycznej ekstrakcji społeczności internetowych i analizy dyfuzji informacji. Podstawowym przedmiotem jego badań jest dyskurs polityczny. Sieci społecznych uczył się na uniwersytetach w Essex i Ljubljanie. Badania prowadzi również w Interactive Research Center.
Szymon Jaroszewicz jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, doktorat uzyskał w University of Massachusetts w Bostonie, habilitację w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Obecnie pracuje w Instytucie Łączności w Warszawie. Interesuje się eksploracją i analizą danych, jest autorem szeregu publikacji z tej dziedziny.
Radosław Nielek - Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej i informatyki (specjalizacja: Inteligentne Systemy Eksploracji Danych) na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Asystent na PJWSTK, informatyk starający się łączyć wiedzę akademicką z praktycznymi realizacjami biznesowymi. Zajmujący się głównie przetwarzaniem danych i ekstrakcją wiedzy zwłaszcza ze słabo ustrukturyzowanych zbiorów danych (np. Internet) i symulacjami społecznymi. Współautor technologii, współzałożyciel i wiceprezes spółki Zetema Sp. o.o. sprzedającej nowatorskie narzędzia do ekstrakcji emocji z tekstu i identyfikacji podobieństwa znaczeniowego tekstów. Autor publikacji z zakresu badania zjawisk społecznych kształtowanych i powstających w interakcji z systemami informacyjnymi.
Mariusz Trzaska jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (2005 rok). Prowadzi tam działalność dydaktyczną oraz naukową. Bierze również udział w projektach komercyjnych związanych z technologiami informatycznymi. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą inżynierii oprogramowania, baz danych, modelowania obiektowego, programowania oraz interfejsów użytkownika. Jest autorem kilkunastu prac opublikowanych na konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Więcej informacji można znaleźć na: http://www.mtrzaska.com/
Adam Wierzbicki pełni funkcję Prodziekana Wydziału Informatyki PJWSTK. Otrzymał tytuł doktora w 2003 roku na Politechnice Warszawskiej. Jego prace naukowe obejmują tematykę zarządzania zaufaniem oraz sieci społecznych – dziedzin wchodzących w skład informatyki społecznej, a także technologie Peer-to-Peer (P2P). Dr Wierzbicki kieruje polsko-singapurskim projektem badawczym mTeam (Mobile Team), mającym na celu opracowanie innowacyjnych aplikacji pracy grupowej na urządzenia mobilne w modelu P2P oraz opracowanie innowacyjnych metod rekomendacji zespołów w oparciu o wielowymiarowe sieci społeczne (http://mTeam.pjwstk.edu.pl). Dr Wierzbicki kieruje także projektem uTrust (Universal Trust), dotyczącym metod zarządzania zaufaniem i reputacja (http://uTrust.pjwstk.edu.pl).

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj