PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Akademickie Mazowsze 2030

Od września 2009 roku konsorcjum, w którego skład wchodzą:

  • Politechnika Warszawska – lider projektu
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Akademia Leona Koźmińskiego


realizuje projekt „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza - Akademickie Mazowsze 2030”. 

Celem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” jest określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy - dla Warszawy i Mazowsza (Województwa Mazowieckiego). W ramach projektu zostaną określone (w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian gospodarki polskiej) kierunki rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni. 

Projekt zostanie zrealizowany z wykorzystaniem metod foresight takich jak: analiza danych (desk research), analiza SWOT, analiza PEST, metoda Delphi oraz analiza krzyżowa wpływów. Wyniki uzyskane w ramach prac ekspertów będą poddane szerokim konsultacjom społecznym, w ramach paneli z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, biznesu oraz młodzieży. W efekcie zrealizowanych prac powstaną scenariusze określające przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza oraz raport opisujący wyniki projektu. 

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budżet projektu wynosi 5,4 mln zł.

Zakończenie projektu planowane jest na styczeń 2012 roku.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj