PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Seminarium Katedry SI - 10.12

Najbliższe seminarium Katedry Systemów Inteligentnych odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godz. 15:15 w sali 230.

Temat:  Punktowa zbieżność algorytmu ewolucyjnego a błądzenie po grafie
Prelegent: Prof. Witold Kosiński

Abstrakt:
Prace nad zbieżnością algorytmów ewolucyjnych, a w szczególności obejmujące wyniki jakościowe na temat prostego algorytmu genetycznego (SGA),  doprowadziły kilka lat temu do wykazania twierdzenia o punktowej zbieżność algorytmu ewolucyjnego. Jest to zbieżność najbardziej poszukiwana.  Niestety  SGA nie spełnia założeń tego twierdzenia.
Stąd poszukuje się reprezentacji  grafowej takiego idealnego algorytmu ewolucyjnego, dla którego zachodzi twierdzenie o punktowej  asymptotycznej zbieżności.
Jak się tę reprezentację  już ma, to przejście od populacji początkowej do tej idealnej, końcowej, jest swego rodzaju błądzeniem po takim grafie. Będzie o tym mowa w trakcie prezentacji. Oczekuje się od słuchaczy ciekawych sugestii, jak takie błądzenie uporządkować.

Zapraszam,
prof. dr Witold Kosiński
kierownik Katedry SI

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj