PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Konferencje

Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone - 10.12.2009

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu "Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone", które odbędzie się w dniu 10 grudnia (czwartek) w sali 337 w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Edgar Głowacki.

Temat: Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone

Streszczenie:
Możliwość łączenia wielu czynności w postaci bloków posiadających właściwości transakcji jest bardzo istotną cechą oprogramowania wspierającego zarówno modelowanie, jak i realizację procesów biznesowych. W świecie informatyki transakcyjność jest nierozerwalnie kojarzona z bazami danych, a akronim ACID stał się słowem-kluczem, które silnie zakorzeniło się zarówno w języku zawodowym, jak i kanonie nauczania nie pozostając tym samym bez wpływu na ogólną percepcję współczesnych informatyków. Z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na przetwarzanie rozproszone koncepcję tę uzupełniono o mechanizm 2PC, czy 3PC pozostając właściwie w tym samym obszarze pojęciowym.

Stopniowo - wraz ze wzrostem nasycenia rozwiązaniami informatycznymi oraz uzależnienia od nich działalności operacyjnej różnego rodzaju instytucji - zauważono, że mechanizm transakcyjności będący owocem
wieloletniego rozwoju informatyki - w tym w szczególności baz danych - nie jest wystarczający dla pełnego wsparcia transakcji znanych z życia.

Nie jest to wniosek szczególnie odkrywczy, bowiem transakcyjność znana z baz danych jest rozwinięciem zasady podwójnego księgowania sformalizowanego w XV wieku przez Luca Pacioli. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest czysto historyczna - jednym z najważniejszych pierwszych zastosowań informatyki była bankowość, której filarem jest właśnie podwójne księgowanie. Do tej pory najczęściej powtarzającym się przykładem ilustrującym mechanizm transakcji w bazach danych jest zamknięcie debetowania i kredytowania dwóch różnych kont w jedną nierozłączną operację. Wymiana dóbr i usług może wiązać się z różnymi scenariuszami, a przeksięgowanie środków finansowych jest najprostszą możliwą transakcją, z jaką możemy spotkać się w życiu codziennym. W trakcie seminarium zostaną przedstawione dwie koncepcje stanowiące próbę odpowiedzi na zapotrzebowanie budowy mechanizmu transakcji umożliwiającego lepsze "wplecenie" (ang. inlining) rozwiązańinformatycznych w procesy biznesowe.

Pierwszą z nich jest szkielet WS-TX będący owocem prac dwóch grup roboczych działających pod egidą OASIS i W3C, drugą pomysł transakcji z kontrolowaną przejrzystością autorstwa prof. Kazimierza Subiety.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj